Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015

 

Zarządzenie Nr 23.2015 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na kontynuację programu zdrowotnego pn. "Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013-2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6-9 lat", realizowanego w latach 2014-2015, na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Brwinowie Nr XLIX.509.2014 oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania w przedmiotowym zakresie.

Dodany 2017-12-07 17:34:20 przez admin admin         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Brwinów
Wydruk pochodzi z http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=6658