Uchwała nr XLVII.494.2013 z dnia 18 grudnia 2013r. Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brwinów na rok 2014 (47 KB)
Załącznik nr 1 (56 KB)
Załącznik nr 2 (131 KB)
Załącznik nr 3 (51 KB)
Załącznik nr 3a (28 KB)
Załącznik nr 4 (32 KB)
Załącznik nr 4a (37 KB)
Załączniki nr 5-9 (81 KB)
Załącznik nr 10 (34 KB)
Część opisowa do budżetu na rok 2014 (135 KB)
Objaśnienia wartości WPF (57 KB)
Uzasadnienie do planu dochodów 2014 (83 KB)

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Gminy Brwinów projekcie uchwały budżetowej na rok 2014, opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu na rok 2014 (1172 KB)

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 grudnia 2013 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Brwinów projekcie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2023 (693 KB)

 

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 21 kwietnia 2015 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Brwinów sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brwinów za rok 2014. (665 KB)

Dodany 2017-12-06 14:09:56 przez admin admin         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Brwinów
Wydruk pochodzi z http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=6413