W urzędzie porozumiesz się w języku migowym
 
Informacja w sprawie obsługi w Urzędzie Gminy Brwinów osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się
Z dniem 1 kwietnia 2012 r. obowiązuje ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243). Informujemy, iż osoba uprawniona może skorzystać z następujących form komunikacji w sprawach urzędowych:
 
 

a)      pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

 
Dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) i SKOGN (sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych) jest bezpłatny dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 -1244 i Nr 291, poz. 1707).
 

 

 

WAŻNE!

Osoba uprawniona chcąc skorzystać z usługi tłumacza obowiązana jest zgłosić uprzednio chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia zapewniona zostanie obsługa osoby uprawnionej, w uzgodnionym terminie, na zasadach określonych w ustawie.
 
 

b)     poczty elektronicznej - adres: pomoc@brwinow.pl

 

c)      komunikacji audiowizualnej, w tym z wykorzystaniem komunikatora internetowego SKYPE lub Tlen,

 

SKYPE: urzadgminybrwinow,

 

KOMUNIKATOR TLEN: ugbrwinow,

 

d)      przesyłania faksów (22) 729 63 90,


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243)
 

 

Dodany 2012-07-12 15:44:29 przez Patryk Michalak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Brwinów
Wydruk pochodzi z http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5726