WNIOSKI DO POBRANIA
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
 
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania wraz z upoważnieniem do jego odbioru
 
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polsjkiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.
 
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A/B
 
Wniosek o udostępnienie spisu wyborców 

 

Ważne uchwały, zarządzenia, dokumenty dotyczące wyborów do Sejmu i Senatu RP 2011 Państwowej Komisji Wyborczej

czytaj

Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy Obwodowych Komisji Wyborczych w dniu głosowania.

czytaj

Informacja o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu

czytaj

Uchwała Państwowej komisji Wyborczej z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie wytycznych dla obwodowych komisji wyborczych, dotyczących zadań i trybu przygotowania oraz przeprowadzenia głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

czytaj

Informacja z dnia 29 września 2011 roku o składach osobowych i pełnionych funkcjach przez osoby powołane do obwodowych komisjach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

czytaj

Zarządzenie Nr 77.2011 z dnia 19 września 2011 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie powołąnia obwodowych komisji wyborczych.

czytaj

Informacja dotycząca spisu wyborców

czytaj

Informacja dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku

czytaj

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 30 sierpnia 2011 roku o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

czytaj

Zarządzenie Nr 72.2011 z dnia 17 sierpnia 2011 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

czytaj

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

czytaj

Kalendarz Wyborczy dla wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011r.

czytaj

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

czytaj

Uchwała nr VI.56.2011 z dnia 6 kwietnia 2011 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie zmian w podziale Gminy Brwinów na stałe obwody głosowania

czytaj

Dodany 2011-08-22 17:29:39 przez Patryk Michalak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Brwinów
Wydruk pochodzi z http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=5547