Mazowiecki Urząd Wojewódzki

pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
tel.:
(022) 695-69-97
(022) 695-69-98
(022) 695-69-99
www.mazowieckie.pl

Wojewoda Mazowiecki - Jacek Kozłowski
I Wicewojewoda Mazowiecki - Dariusz Piątek
Dyrektor Generalny - Wiesława Chojnacka

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie zapewnia wykonywanie przez Wojewodę Mazowieckiego zadań wynikających ze sprawowania przez Wojewodę funkcji:

  1. przedstawiciela Rady Ministrów w województwie,
  2. zwierzchnika zespolonej administracji rządowej,
  3. organu nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego,
  4. organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym, jeżeli ustawy szczególne tak stanowią,
  5. reprezentanta Skarbu Państwa, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
Dodany 2004-08-04 11:04:34 przez Małgorzata Russo         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Brwinów
Wydruk pochodzi z http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=3634