Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

00-834 Warszawa
ul. Pańska 81/83
tel. (48 22) 432 80 80,
fax (48 22) 432 86 20; 432 84 04
e-mail: biuro@parp.gov.pl

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest państwową osobą prawną utworzoną 01.01.2001 r. na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczościna bazie Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, która działała w latach 1995-2000. Agencja podlega Ministrowi Gospodarki i Pracy. Z dniem 31 marca 2002 r. PARP przejęła zadania i obowiązki Agencji Techniki i Technologii, a z dniem 31 maja 2002 r. zadania likwidowanej Polskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb małych i średnich przedsiębiorstw. PARP jest także jedną z instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie działań finansowanych z Funduszy Strukturalnych.

Celem działania Agencji jest realizacja programów rozwoju gospodarki zwłaszcza w zakresie wspierania:

  • rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,

  • rozwoju eksportu,

  • rozwoju regionalnego,

  • wykorzystywania nowych technik i technologii,

  • tworzenia nowych miejsc pracy, przeciwdziałania bezrobociu oraz rozwoju zasobów ludzkich.

Dodany 2004-08-04 10:53:40 przez Małgorzata Russo         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Brwinów
Wydruk pochodzi z http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=3631