Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa


Centrala:

Al. Jana Pawła II  70, 00-175 Warszawa
tel.: (022) 860-29-23,  860-05-50
fax: (022) 636-17-75
e-mail:  info@arimr.gov.pl
www.arimr.gov.pl

Biuro powiatu pruszkowskiego:
05-840 Brwinów
ul Pszczelińska 99
tel.: (022)  729 39 82

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest instytucją rządową. Wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja powstała w 1994 roku.
Wspomaga finansowo:

  • inwestycje w rolnictwie i związanych z nim usługach oraz w przetwórstwie rolno - spożywczym,
  • przedsięwzięcia tworzące dla mieszkańców wsi stałe miejsca pracy poza rolnictwem,
  • rozwój infrastruktury wiejskiej,
  • poprawy struktury agrarnej,
  • inwestycje związane z budową giełd i rynków hurtowych,
  • oświatę i doradztwo rolnicze oraz upowszechnianie i wdrażanie rachunkowości w gospodarstwach.
Dodany 2004-08-04 10:45:04 przez Małgorzata Russo         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Brwinów
Wydruk pochodzi z http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=3629