URZĄD GMINY BRWINÓW

 

 

Godziny pracy Urzędu:
pon. 800 - 1800
wt. - czw. 800 - 1600

piątek 800 - 1400

Godziny pracy Kasy:
pon. 800 - 1800

wt. - czw. 800 - 1600

piątek 800 - 1400

05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12

Biuro Obsługi Interesanta tel. (22) 738 26 15
e-mail:
e-mail: brwinow@brwinow.pl


Sekretariat Burmistrza tel. (22) 738 26 12, (22) 729 59 06
fax (22) 729 56 64

e-mail: sekretariat@brwinow.pl
Strona WWW: www.brwinow.pl

 

 

   1. Referat Działalności Gospodarczej (22) 738 26 51
   2. Referat Kadr i Organizacji (22) 738 26 23
   3. Referat Budżetowo – Finansowo – Podatkowy (22)738 26 34
   4. Referat Gospodarki Nieruchomościami (22) 738 26 53
   5. Referat Planowania Przestrzennego (22)738 26 14
   6. Referat Spraw Obywatelskich (22) 738 26 85
   7. USC - Urząd Stanu Cywilnego (22) 738 25 61
   8. Biuro Rady Miejskiej (22) 738 26 50
   9. Biuro Radców Prawnych
   10. Biuro Promocji (22) 738 26 29
   11. Zespół ds. informatyki
   12. Referat Oświaty (22) 738 26 17
   13. Straż Miejska (22) 729 63 94
   14. Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
   15. Samodzielne Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej
   16. Samodzielne Stanowisko ds. archiwum zakładowego
   17. Samodzielne Stanowisko ds. BHP i P.POŻ

 

 

 

 

05-840 Brwinów, ul. Kościuszki 4a
Sekretariat Z-cy Burmistrza tel. (22) 738 25 66, (22) 729 64 99
fax (22) 729 59 40
e-mail: sekretariat.kosciuszki@brwinow.pl

 

 

   1. Referat Inwestycyji i Remontów (22) 738 25 73
   2. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (22) 738 25 94
   3. Referat Gospodarki Komunalnej (22) 738 25 91
   4. Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych (22) 738 25 79
   5. Zespół ds. Zamówień Publicznych (22) 738 25 67

 

 

 

INDYWIDUALNE NUMERY KONT:

 

Należności z tytułu podatku od nieruchomości rolnego i leśnego od osób fizycznych począwszy od 2016 roku, wpłacamy na indywidualne numery kont umieszczone w decyzjach.

 

UWAGA: Na indywidualne konta podane w decyzjach prosimy wpłacać wyłącznie należności z tytułu podatku którego dana decyzja dotyczy.

  

 

 


 

Należności m.in. z tytułu:


1. opłat za czynsz w lokalach komunalnych
2. Opłata od posiadania psa
3. Podatek od nieruchomości rolny i leśny od osób prawnych

i inne.
 

można wpłacać na konto
Urzędu Gminy Brwinów:


B.S. BIAŁA RAWSKA o/BRWINÓW

79 9291 0001 0097 6738 2000 0010

Międzynarodowy numer konta bankowego z numerem IBAN

PL79929100010097673820000010

SWIFT: POLUPLPR


Urząd Gminy Brwinów:

REGON: 000529841
NIP: 534-10-01-109

(faktury związane z bieżącą działalnością urzędu)

Gmina Brwinów:

REGON: 013269203
NIP: 5342254858

(faktury związane z inwestycjami)

Dodany 2003-06-26 09:39:59 przez Ewa Wierzgała         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Brwinów
Wydruk pochodzi z http://brwinow.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1330