Pytanie w sprawie wiadomości nr 1330
Od:
Twój adres e-mail:
Do: Ewa Wierzgała [ewawierzgala@wp.pl]
Treść pytania: