Menu Przedmiotowe
 
Referendum Gminne 4 czerwca 2017 r.
 
 
WYBORY
>Referendum Ogólnokrajowe 2015
>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016
>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
>Brwinowska Karta Mieszkańca
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Zarządzenia Finansowe
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017.
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2017 r.
>”Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Telefony
>Nieodpłatna pomoc prawna
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2018
>Budżet na rok 2017
>Budżet na rok 2016
>Budżet na rok 2015
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>Gminna ewidencja zabytków
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
 
Działalnośc lobbingowa
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinó
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / ZAMIERZENIA WŁADZ / Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Współpraca w roku 2018:

  Współpraca 2018 (318 KB)

   

   

  Współpraca w roku 2017:


  Roczny program współpracy

  Protokół z konsultacji (1235 KB)

   

  1. Oferta ZHP (1129 KB)

  2. Oferta Toto Animo (1739 KB)

  3. Oferta OSP Brwinów (806 KB)

  4. Oferta OSP Żółwin (796 KB)

  5. Oferta SZANSA

  6. Oferta SJ SZARŻA

  7. Oferta Fundacji WIEŚWIEJAK (1390 KB) 

  8. Oferta Parafia Otrębusy

  9. Oferta ZHP.

  10. Oferta Koncert na Dzień Matki

  11. Oferta hymn harcerski

  12. Oferta Mazowieckie Igrzyska Młodzieży

  13. Oferta ZHP obóz sportowy

  14 Oferta Fundacji Toto Animo (pdf)

  15 Oferta BKS Naprzód Brwinów (pdf)

  16 Roztańczona Zagroda (1217 KB)

  17 Oferta TPB- Roztańczona Zagroda

  18. Oferta OSP Biskupice

  19. Oferta TPB

  20. Oferta PZERiI

  21. Oferta Nasze Dziec (1215 KB)

  22. Oferta UKS Otębusy (1330 KB)

  23. Oferta SARNA (1206 KB)

   24. Oferta TG Sokół

  25. Oferta TPB - spektakl teatralny (532 KB)

  26. Oferta - publikacja książki (1084 KB)

  27. Oferta TG Sokół

  28. Oferta Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich (637 KB)

  29. Oferta Parafii Brwinów (1333 KB)

  Dodany 2017-01-17 10:00:18 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 655
  Autor dokumentu: M.M.
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-11-17 08:22:52               Historia zmian [28]
  Publikacja 2017-01-17 10:00:25
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Współpraca w roku 2016:

   

   Roczny program współpracy na 2016 rok

   

  Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. (178 KB)

   
  1.Oferta Toto Animo
   
  2.Oferta Chorągiew Stołeczna ZHP
   
  3. Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół"

  4. Oferta PZNOM

  5. Oferta TG Sokół Brwinów Cup 2016

  6. Oferta OSP Brwinów.

  7 Oferta SJ SZARŻA

  8. Oferta UKS Otrębusy  - Olimpiada

  9. Oferta ZHP – obóz

  10. Oferta Toto Animo – Zdrowe Wakacje 2016 (1364 KB)

  11. Oferta Stow. Przyjaciół ZS nr 1-rajd

  12. Oferta BSRA „Szansa”. Skan oferty jest na Publicznym (994 KB)

  13. Oferta TPB-  spektakle

  14. Oferta TPB - pojedziemy na łów

  15. Oferta Parafia – ŚDM

  16. Oferta Parafia Otrębusy - ŚDM

  17. Oferta WIEŚWIE JAK – Sztuka z gliny.

  18. Oferta OSP Moszna (854 KB)

  19. Oferta TG Sokół - Mistrzostwa WUAP (1053 KB)

  20. Oferta Nasze Dzieci – Spotkania z artystami

  21. Oferta BSRA SZANSA - Spotkanie opłatkowe (903 KB)


   

  Protokół z konsultacji Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2016 r. (1381 KB)

   

  Roczny program współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok (201 KB)

  Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi na 2015 r. (174 KB) 

   

  1 Oferta Toto Animo

  2 Oferta UKS Czerwone Smoki Nadarzyn

  3 Oferta TG Sokół - Mistrzostwa

  4. Oferta KS Tennis Life-Dzień Sportu

  5. Oferta UKS Czerwone Smoki Nadarzyn - ju-jitsu dzieci

  6. Oferta OSP Brwinów

  7. Oferta Stowarzyszenia Jeździeckiego "Szarża"

  8. Oferta UKS „1” – Gminna Olimpiada Sportowa.

  9. Oferta Toto Animo- Zdrowe Wakacje 2015

  10.Oferta Chorągiew Stołeczna ZHO – obóz

  12. Oferta OSP Brwinów

  13. Oferta TG Sokół- Mistrzostwa Łódź

  14.Oferta Fundacja Lokalna-koncert Listopadowy

  15.Oferta BSRA SZANSA - wyjazd Nowy Targ

  16. Oferta BSRA SZANSA- Opłatek klubowy (1064 KB)


   

  Roczny program współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok (202 KB)

  Oferty mały grant 2014

   Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r. (184 KB)

   

   


   

  Roczny program współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2013 rok.

  Oferty mały grant 2013

   Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2013 (171 KB)

   


   

  Roczny program współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok. (150 KB)

  Oferty mały grant 2012

  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok (202 KB)

   


  Roczny program współpracy Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok. (109 KB)

  Oferty mały grant 2011

  Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Brwinów z Organizacjami Pozarządowymi na 2011 r. (204 KB)

   

  Dodany 2011-01-04 09:04:22 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 7040
  Autor dokumentu: M.M
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-06-06 13:55:17               Historia zmian [150]
  Publikacja 2011-01-04 09:04:43
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  6362316 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij