Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / RADA MIEJSKA / Kadencja VI (2010 - 2014) / Protokoły
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Protokół I z I sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 02 grudnia 2010 roku o godz. 18.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 (303 KB)

  Protokół II z II sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 22 grudnia 2010 roku o godz. 17.30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 (776 KB)

  Protokól nr III z III sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 31 stycznia 2011 roku o godz. 17.30 w Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie (926 KB)

  Protokól nr IV z IV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 9 lutego 2011 roku o godz. 17.30 w Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie (1326 KB)

  Protokół nr V z V sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3, dnia 4 marca o godz. 19.00

  Protokół nr VI z VI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3, dnia 6 kwietnia o godz. 17.30 (153 KB)

  załącznik nr 1 do protokołu nr VI (805 KB)

  załącznik nr 2 do protokołu nr VI (815 KB)

  Protokół nr VII z VII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3, dnia 13 kwietnia o godz. 18.30 (1241 KB)

  Protokół z VIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Piłsudskiego 11, dnia 16 maja o godz. 17.30 (724 KB)

  Załącznik nr 1 do protokołu (51 KB)

  Załącznik nr 2 do protokołu (296 KB)

  Protokół nr IX z IX Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie Vi kadencji, która odbyła się w dniu 15 czerwca 2011 roku o godz. 18.00 w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Piłsudskiego 11 w Brwinowie. (920 KB)

  Protokół nr X z X sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się 21 czerwca o godz. 17.30 w Zespole Szkół nr 12 przy ul. Żwirowej w Brwinowie. (493 KB)

  Załącznik nr 1 do protokołu (96 KB)

  Załącznik nr 2 do protokołu (237 KB)

  Protokół nr XI z XI Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie Vi kadencji, która odbyła się w dniu 21 lipca 2011 roku o godz. 18.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy Pszczelińskiej 3. (279 KB)

  Protokół nr XII z XII Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 31 sierpnia 2011 roku o godz. 17.30 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie. (1434 KB)

  Protokół nr XIII z XIII Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 26 września 2011 roku o godz. 18.00 w Zespole Szkół nr 2 w Brwinowie. (1075 KB)

  Protokół nr XIV z XIV Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 25 października 2011 roku o godz. 18.30 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie. (545 KB)

  Protokół nr XV z XV Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 3 listopada 2011 roku o godz. 17.30 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie. (1107 KB)

  Protokół nr XVI z XVI Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 1 grudnia 2011 roku o godz. 18.00 w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie. (791 KB)

  Protokół nr XVII z XVII Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 16 grudnia 2011 roku o godz. 17.30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej (840 KB)

  Protokół nr XVIII z XVIII Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 21 grudnia 2011 roku o godz. 18.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12. (178 KB)

  Protokół nr XIX z XIX Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 29 grudnia 2011 roku o godz. 18.00 w w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie (710 KB)

   Protokół nr XX z XX Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 10 lutego 2012 roku o godz. 17.30 w w Zespole Szkół Nr 2 w Brwinowie przy ul/. Żwirowej 16 (1784 KB)

  Protokół nr XXI z XXI Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 28 lutego 2012 roku o godz. 17.45 w w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3 (665 KB)

  Protokół nr XXII z XXII Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 27 marca 2012 roku o godz. 17.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3.
   

  Protokół nr XXIII z XXIII Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 11 kwietnia 2012 roku o godz. 17.45 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3. (723 KB)

  Protokół nr XXIV z XXIV Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 25 kwietnia 2012 roku o godz. 17.30 w w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3 (737 KB)

  Załacznik do protokołu nr XXIV - PROJEKT KONCEPCYJNY REWITALIZACJI PARKU MIEJSKIEGO W BRWINOWIE (1589 KB)

   

  Protokół nr XXV z XXV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się 14 maja 2012 r. o godz. 18:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.
   

  Protokół nr XXVI z XXVI Sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się w dniu 4 czerwca 2012 roku o godz. 17.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3.

  Protokół nr XXVII z XXVII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się 26 czerwca 2012 r. o godz. 15:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.
   

  Protokół nr XXVIII z XXVIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się 26 lipca 2012 r. o godz. 17:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

  Protokół nr XXIX z XXIX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się 7 września 2012 r. o godz. 16:30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

       Załacznik nr 1 do protokołu nr XXIX

       Załacznik nr 2 do protokołu nr XXIX
   
    Protokół nr XXX z XXX sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się 27 września 2012 r. o godz. 17:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

       Załącznik nr 1 do protokołu nr XXX

       Załącznik nr 2 do protokołu nr XXX

   Protokół nr XXXI z XXXI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się 26 października 2012 r. o godz. 17:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

  Załącznik nr 1 do protokołu nr XXXI

  Załącznik nr 2 do protokołu nr XXXI

  Załącznik nr 3 do protokołu nr XXXI

  Załącznik nr 4 do protokołu nr XXXI

  Załącznik nr 5 do protokołu nr XXXI

  Protokół nr XXXII z XXXII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się 28 listopada 2012 r. o godz. 17:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie. (1703 KB)

  Załącznik nr 1 do protokołu XXXII (223 KB)

  Załącznik nr 2 do protokołu nr XXXII (130 KB)

  Załącznik nr 3 do protokołu nr XXXII (113 KB)

   

  Protokół nr XXXIII z XXXIII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się 17 grudnia 2012 r. o godz. 17:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

  Załącznik nr 1 do protokołu

  Załącznik nr 2 do protokołu

  Załącznik nr 3 do protokołu

  Załącznik nr 4 do protokołu

  Załącznik nr 5 do protokołu

  Załącznik nr 6 do protokołu

  Załącznik nr 7 do protokołu

   

  Protokół nr XXXIV z XXXIV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się 28 grudnia 2012 r. o godz. 18:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

   

  Protokół nr XXXV z XXXV sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się 25 stycznia 2013 r. o godz. 17:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie.

  Załącznik nr 1 do protokołu

  Załącznik nr 2 do protokołu

  Załącznik nr 3 do protokołu

  Załącznik nr 4 do protokołu

  Załącznik nr 5 do protokołu

  Załącznik nr 6 do protokołu

   

  Protokół nr XXXVI z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się 26 lutego 2013r. o godz. 17:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie

  Załącznik nr 1 do protokołu

   

  Protokół nr XXXVII z XXXVII sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, kóra odbyła sie dnia 11 marca 2013 roku o godz. 18:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie przy ul. Pszczelińskiej 3.

  Załącznik nr 1 do protokołu nr XXXVII

  Załącznik nr 2 do protokołu nr XXXVII

  Załącznik nr 3 do porotokołu nr XXXVII

   

  Protokół nr XXXVIII z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji która odbyła się 25 marca 2013r. i godz. 17:30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej prze ul. Pszczelińskiej 3 w Brwinowie

  Załącznik nr 1 do protokoły XXXVIII (172 KB)

  Załącznik nr 2 do protokołu XXXVIII (24 KB)

   

  Protokół nr XXXIX z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła odbyła się 26 kwietnia 2013r. o godz. 17:00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. PSzczelińskiej 3 w Brwinowie.

  Załącznik nr 1 do protokołu XXXIX (332 KB)

  Załącznik nr 2 do protokołu XXXIX (918 KB)

  Załącznik nr 3 do protokołu XXXIX (398 KB)

  Załącznik nr 4 do protokołu XXXIX (364 KB)

   

  Protokół nr XL z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła odbyła się 22 maja 2013r. o godz. 16:30 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. PSzczelińskiej 3 w Brwinowie. (781 KB)


  Protokół nr XLI z XLI sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła się dnia 10 czerwca 2013 roku o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4.

  Zalacznik 1 do protokołu XLI

   Zalacznik 2 do protokołu XLI

   Zalacznik 3 do protokołu XLI

   Zalacznik 4 do protokołu XLI

   

  Protokół nr XLII z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie VI kadencji, która odbyła odbyła się 21 czerwca 2013r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4

  Załącznik nr 1 do protokołu XLII

  Załącznik nr 2 do protokołu XLII

  Załącznik nr 3 do protokołu XLII

   

  Protokół nr XLIV z sesji Rady Miejskiej w Brwinowie XLIV kadencji, która odbyła się 30 września 2013 r. o godz. 17:00 w sali na Stadionie Miejskim przy ul. Turystycznej 4 w Brwinowie.

  Załączniki nr 1,2,3 do protokołu XLIV

   

   

   

  Dodany 2011-02-15 14:26:03 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2009
  Autor dokumentu: M.M
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-11-04 13:30:37               Historia zmian [55]
  Publikacja 2011-02-15 14:26:22
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4002764 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij