Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / RADA MIEJSKA / Kadencja VI (2010 - 2014) / Dyżury Radnych
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Dyżury Radnych


  Lp. IMIĘ NAZWISKO TERMIN GODZINY MIEJSCE
  1. Baranowski Mariusz  II wtorek miesiąca

  każdorazowo inny termin po wcześniejszym uzgodnieniu
  email:  mariusz.baranowski@vp.pl
   17301830
   Biuro Rady Miejskiej ul. Grodziska 12 pok. nr 005
  2. Bartosik Zbigniew I wtorek miesiąca 1830 2000 ZS Otrębusy
  3. Chrzanowska Wanda II środa miesiąca 18 30 – 19 30 Biuro Rady Miejskiej ul. Grodziska 12 pok. nr 005
  4. Falkowski Krzysztof I środa miesiąca 16 30 – 18 00 Biuro Rady Miejskiej ul. Grodziska 12 pok. nr 005
  5. Górniak Aldona II poniedziałek miesiąca 17001800  Biuro Rady Miejskiej ul. Grodziska 12 pok. nr 005
  6. Guzik Andrzej  I poniedziałek miesiąca
   1800 1900
   Biuro Rady Miejskiej ul. Grodziska 12 pok. nr 005
  7. Krzemiński Dariusz  I wtorek miesiąca
   1830 2000
   ZS w Otrębusach
  8. Kucharska Małgorzata II środa miesiąca 18 30 – 19 30 Biuro Rady Miejskiej ul. Grodziska 12 pok. nr 005
  9. Kurządkowski Zbigniew I poniedziałek miesiąca
  lub każdy inny termin po wcześniejszym uzgodnieniu. Email
  zbigniew.kurzadkowski@brwinow.pl
  18 00 – 19 00 Biuro Rady Miejskiej ul. Grodziska 12 pok. nr 005
  10. Nowocień Jarosław I poniedziałek miesiąca e-mail:kolor_dom@poczta.onet.pl
  1800 1900  ul. Warszawska 44
  05-805 Otrębusy
  11. Olenderek Marek Codziennie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.
  601-319-632, (022) 729-74-02
    Biuro Rady Miejskiej
  ul. Grodziska 12 pok.  nr 005
  lub
  ul. Otrębuska 42
  05-840 Brwinów
  12. Precigs Andrzej  ostatnia środa miesiąca
   19 00 – 20 00  Świetlica na rogu ul. Wiejskiej i Krótkiej w Otrębusach
  13. Rakowiecki Sławomir
   
  I oraz III
  poniedziałek miesiąca
  16 30 – 18 00 Biuro Rady Miejskiej ul. Grodziska 12 pok. nr 005
  14. Rybka Alfreda I czwartek miesiąca 16 30 – 18 00 Biuro Rady Miejskiej ul. Grodziska 12 pok. nr 005
  15. Sitnik Jadwiga  I poniedziałek miesiąca

   
   1800 1900
   Biuro Rady Miejskiej ul. Grodziska 12 pok. nr 005
  16. Szmyt Maciej I sobota miesiąca 930 – 1030 Biuro Rady Miejskiej ul. Grodziska 12 pok. nr 005
  17. Tybuś Henryk II poniedziałek miesiąca 17001800 Biuro Rady Miejskiej ul.
  Grodziska 12 pok. nr 005
  18. van de Boel Sophia I środa miesiąca 19 00 – 20 00 Biuro Rady Miejskiej ul. Grodziska 12 pok. nr 005
  19. Wysocki Rafał I poniedziałek miesiąca
   
  email: rafal.wysocki@brwinow.pl
   
  19 00 – 20 00 Biuro Rady Miejskiej ul. Grodziska 12 pok. nr 005
  20. Zieliński Mieczysław Żółwin, ul. Łąkowa 9
  codziennie po uzgodnieniu
  tel. 660-386-838.
     
  21. Grzegorz Mieszała  I poniedziałek miesiąca 18 30 – 19 30 Kanie Piłsudskiego 58 (w domu radnego)

   

  Dodany 2011-02-02 09:31:54 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 2083
  Autor dokumentu: M.M.
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-12-09 10:15:12               Historia zmian [17]
  Publikacja 2011-02-02 09:32:12
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4002764 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij