Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / RADA MIEJSKA / Kadencja VI (2010 - 2014) / Radni
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  RADNI GMINY BRWINÓW VI KADENCJI (2010 - 2014)

  Lp.

  Imię i Nazwisko

  Okręg wyborczy

  Zgłoszony przez Komitet Wyborczy

  1.

  Chrzanowska Wanda


  I
  KWW RAZEM DLA ROZWOJU

  2.

  Guzik Andrzej

  I
  KWW WSPÓLNOTA GMINY

  3.

  Sitnik Jadwiga

  I
  KWW WSPÓLNOTA GMINY

  4.

  Szmyt Maciej

  I
  KWW ARKA KOSIŃSKIEGO "DOBRO WSPÓLNE"

  5.

  Wysocki Rafał

  I
  KWW ARKA KOSIŃSKIEGO "DOBRO WSPÓLNE"

  6.

  Falkowski Krzysztof

  II
  KWW RAZEM DLA ROZWOJU

  7.

  Kucharska Małgorzata

  IIKWW RAZEM DLA ROZWOJU

  8.

  Kurządkowski Zbigniew

  Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

  IIKWW ARKA KOSIŃSKIEGO "DOBRO WSPÓLNE"

  9.

  Olenderek Marek

  IIKWW WSPÓLNOTA GMINY

  10.

  Rybka Alfreda

  IIKW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

  11.

  Tybuś Henryk

  IIKWW WSPÓLNOTA GMINY

  12.

  Baranowski Mariusz

  III
  KWW ARKA KOSIŃSKIEGO "DOBRO WSPÓLNE"

  13.

  Górniak Aldona

  IIIKWW WSPÓLNOTA GMINY

  14.

  Rakowiecki Sławomir

  Przewodniczący Rady Miejskiej

  IIIKWW WSPÓLNOTA GMINY

  15.

  Van De Boel Sophia

  Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej

  IIIKW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

  16.

  Zieliński Mieczysław

  IIIKWW RAZEM DLA ROZWOJU

  17.

  Bartosik Zbigniew

  IV
  KWW RAZEM DLA ROZWOJU

  18.

  Krzemiński Dariusz

  IVKWW RAZEM DLA ROZWOJU

  19.

  Grzegorz Mieszała

  IVKWW WSPÓLNOTA GMINY

  20.

  Nowocień Jarosław

  IVKWW WSPÓLNOTA GMINY

  21.

  Precigs Andrzej

  IVKW PLATFORMA OBYWATELSKA RP

  Okręg wyborczy nr:

  I - północna część Brwinowa oraz ul. Pruszkowska
  II - południowa część Brwinowa bez ul. Pruszkowskiej
  III - Biskupice, Czubin, Falęcin (w tym Grudów), Kotowice, Krosna, Milęcin, Domaniew, Domaniewek, Koszajec, Moszna, Żółwin, Terenia, Kopana, Owczarnia
  IV - Otrębusy, Kanie (w tym Popówek), Parzniew
  Dodany 2010-12-09 15:12:58 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 5410
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-04-11 16:07:54               Historia zmian [3]
  Publikacja 2010-12-09 15:13:14
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  4002764 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij