Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE / W roku 2006
  Przetargi rozsztrzygnięte w roku 2006Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  Lp.Symbol zamówienia Data rozstrzygnięcia

  1.

  IK.341-59/2005 (11 KB)

  1 lutego 2006 r.

  2.

  IK.341-1/2006 (11 KB)

  21 lutego 2006 r.

  3.

  IK.341-62/2005 (10 KB)

  21 lutego 2006 r.

  4.

  IK.341-6/2006 (8 KB)

  23 lutego 2006 r.

  5.

  IK.341-29/2005 (11 KB)

  27 lutego 2006 r.

  6.

  IK.341-4/2006 (52 KB)

  28 lutego 2006 r.

  7.

  IK.341-3/2006 (52 KB)

  2 marca 2006 r.

  8.

  IK.341-60/2005 (10 KB)

  8 marca 2006 r.

  9.

  IK.341-8/2006 (8 KB)

  15 marca 2006 r.

  10.

  IK.341-7/2006 (12 KB)

  22 marca 2006 r.

  11.

  IK. 341-9/2006 (23 KB)

  4 kwietnia 2006 r.

  12.

  IK.341-12/2006 (7 KB)

  5 kwietnia 2006 r.

  13.IK.341-10/2006 (23 KB)

  10 kwietnia 2006 r.

  14.IK.341-13/2006 (25 KB)

  13 kwietnia 2006 r.

  15.IK.341-15/2006 (22 KB)

  5 maja 2006 r.

  16.IK.341-19/2006 (25 KB)

  25 maja 2006 r.

  17.IK.341-20/2006 (25 KB)

  25 maja 2006 r.

  18.IK.341-22/2006 (24 KB)

  6 czerwca 2006 r.

  19.IK.341-24/2006 (24 KB)

  9 czerwca 2006 r.

  20.IK.341-18/2006 (22 KB)

  9 czerwca 2006 r.

  21.IK.341-17/2006 (28 KB)

  28 czerwca 2006 r.

  22.IK.341-26/2006 (28 KB)

  29 czerwca 2006 r.

  23.IK.341-25/2006 (21 KB)

  20 czerwca 2006 r.

  24.IK.341-26/2006 (22 KB)

  29 czerwca 2006 r.

  25. IK.341-29/2006 (21 KB)

  12 lipca 2006 r.

  26.

  IK.341-28/2006 (21 KB)

  18 lipca 2006 r.

  27.

  IK.341-30/2006 (22 KB)

  18 lipca 2006 r.

  28.IK.341-27/2006 (22 KB)

  2 sierpnia 2006 r.

  29.IK.341-23/2006 (24 KB)

  7 sierpnia 2006 r.

  30.IK.341-32/2006 (24 KB)

  10 sierpnia 2006 r.

  31.IK.341-33/2006 (25 KB)

  10 sierpnia 2006 r.

  32.IK.341-37/2006 (24 KB)

  11 sierpnia 2006 r.

  33.IK.341-31/2006 (25 KB)

  14 sierpnia 2006 r.

  34.IK.341-38/2006 (22 KB)

  18 sierpnia 2006 r.

  35.IK.341-40/2006 (24 KB)

  18 sierpnia 2006 r.

  36.IK. 341-36/2006 (25 KB)

  29 sierpnia 2006 r.

  37.IK.341-35/2006 (20 KB)

  4 września 2006 r.

  38.IK.341-39/2006 (21 KB)

  4 września 2006 r.  Informacje o przetargach z lat kolejnych
  Dodany 2006-03-08 15:51:13 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 9747
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2009-12-23 12:50:00               Historia zmian [29]
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3992392 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij