Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE / Sołtysi i Rady Sołeckie
  Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Sołtysi i rada sołecka w kadencji 2010-2014

   

  KOTOWICE

  Sołtys: Anna Stachlewska

  Kotowice 3

  tel. 729-45-10

  Rada Sołecka:

  1. Stanisław Przybysz,
  2. Wojciech Urbaniak,
  3. Sylwester Kocot

  KANIE

  Sołtys: Jacek Jankowski

  Kanie, ul. Krótka 9

  tel. 758-58-35

  Rada Sołecka:

  1. Grzegorz Sobierajski,
  2. Wojciech Oleksiak
  3. Danuta Mucha-Orlińs


  PARZNIEW:

  Sołtys: Jolanta Szymańska

  Parzniew, ul. Rzeczna 4

  tel. 729-48-11

  Rada Sołecka:

  1. Ewa Stankiewicz
  2. Piotr Wiśniewski
  3. Brygida Kołomażnik
  4. Henryk Paluch
  5. Artur Szwed

   

  MOSZNA

  Sołtys: Jan Wojciechowicz

  Moszna 41

  tel. 729-71-40

  Rada Sołecka:

  1. Alicja Oziemkiewicz
  2. Jacek Wachnik
  3. Katarzyna Nędzarek
  KROSNA:

  Sołtys: Jarosław Wiśniewski

  Krosna-Wieś ul. Tęczowa 13

  Rada Sołecka:

  1. Grzegorz Cichocki
  2. Krzysztof Drapała
  3. Wojciech Cieślak


  BISKUPICE:

  Sołtys: Elżbieta Dolota

  Biskupice 6

  tel. 729-50-60

  Rada Sołecka:

  1. Iwona Jędrasik
  2. Stanisław Grabek
  3. Wojciech Grzejszczak
  4. Aneta Banasiak
  5.  Elżbieta Woszczek
  6.  Grzegorz Kurlak


  DOMANIEW:

  Sołtys: Wioleta Badurek

  Domaniew 54a

  Rada Sołecka:

  1. Krzysztof Markowicz
  2. Hanna Moskal
  3. Benedykt Grobelny
  4. Beata Grobelna
  5. Bolesław Ilczuk
  6. Zofia Wall


  OTRĘBUSY:

  Sołtys: Konrad Goljanek

  Otrębusy, ul. Świerkowa 2

  Rada Sołecka:

  1. Jacek Pachnik
  2.  Anna Grzegorowska
  3. Adam Fedorowicz
  4. Mieczysław Walendzik
  5. Anna Rak
  6. Mariusz Ziembicki

   


  FALĘCIN:

  Sołtys: Tadeusz Gosk

  Falęcin 15

  tel. 729-61-52

  Rada Sołecka:

  1. Krzysztof Tatarczak
  2. Daniela Kaczorowska
  3. Bogusław Kopeć
  4. Barbara Ziętara
  5.  Roman Ulicki
  6.  Mariola Drapała


  KOSZAJEC:

  Sołtys: Halina Adamczyk

  Koszajec 20 m 8

  tel. 729-51-06

  Rada Sołecka:

  1. Marianna Pękala
  2. Anna Łukawska
  3. Monika Galus
  4. Przemysław Jędrasik


  TERENIA:

  Sołtys: Stanisław Frej

  Terenia 11

  tel. 758-94-60

  Rada Sołecka:

  1. Krystyna Formella
  2. Dariusz Wolski
  3. Jarosław Rykiel

   

  ŻÓŁWIN

  Sołtys: Karol Marchwiak

  Zółwin, ul. Granicna 4

  tel. 729-18-32

  Rada Sołecka:

  1. Józef Streżyński
  2. Zbigniew Kulesz
  3. Piotr Strubiński
  4. Elżbieta Senkalska
  5. Paweł Komender


  OWCZARNIA:

  Sołtys: Andrzej Baranowski

  Owczarnia, ul. Książenicka 40

  tel. 729-17-42

  Rada sołecka:

  1. Tomasz Lewandowski
  2. Paweł Samoraj
  3. Dorota Szpiglewska
  4. Anna Kiełczykowska
  5. Barbara Tkaczyk- Przelaskowska


  CZUBIN:

  Sołtys: Aldona Górniak

  Czubin 9

  tel. 729-71-74

  Rada sołecka:

  1.Władysław Zieliński
  2.Tadeusz Szymański
  3.Halina Banasik
  4.Wanda Paulińska


  MILĘCIN:

  Sołtys: Jacek Panek

  Milęcin 54

  tel. 729-50-23

  Rada Sołecka:

  1. Halina Manowska
  2. Eugeniusz Pielak
  3. Hanna Kowalik
  4. Tadeusz Łukasik

  Dodany 2004-08-13 11:20:48 przez Małgorzata Russo         Wyświetlony: 9926
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2012-01-04 08:49:55               Historia zmian [9]
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3992392 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij