Menu Przedmiotowe
 
Referendum Gminne 4 czerwca 2017 r.
 
 
WYBORY
>Referendum Ogólnokrajowe 2015
>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016
>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
>Brwinowska Karta Mieszkańca
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Zarządzenia Finansowe
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017.
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2017 r.
>”Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Telefony
>Nieodpłatna pomoc prawna
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2018
>Budżet na rok 2017
>Budżet na rok 2016
>Budżet na rok 2015
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>Gminna ewidencja zabytków
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
 
Działalnośc lobbingowa
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinó
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / URZĄD GMINY / Regulamin organizacyjny
  Regulamin organizacyjnyWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  nr 40/2003 w sprawie: Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Brwinowie (25 KB)

  nr 59/2003 w sprawie: zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Brwinowie (28 KB)

  nr 43/2004 w sprawie zmainy zarządzenia nr 40/2003 z dnia 30 lipca 2003 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Brwinowie (81 KB)

  nr 6/2005 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 40/2003 z dnia 30 lipca 2003 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Brwinowie (26 KB)

  Zarządzenie Nr 59/2006 Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2003 z dnia 30 lipca 2003 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Brwinowie (32 KB)

  Zarządzenie nr 42/2008 Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 40/2003 z dnia 30 lipca 2003 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Brwinowie, zmienionego zarządzeniami: nr 59/2003 z dnia 16 grudnia 2003r., nr 43/2004 z dnia 10 grudnia 2004r.,nr 6/2005 z dnia 7 lutego 2005r.,nr 59/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r. (43 KB)

  Zarządzenie Nr 49/2008 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 29 września 2008 roku w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 40/2003 z dnia 30 lipca 2003 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Brwinowie, zmienionego zarządzeniami: nr 59/2003 z dnia 16 grudnia 2003r., nr 43/2004 z dnia 10 grudnia 2004r.,nr 6/2005 z dnia 7 lutego 2005r.,nr 59/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r.. nr 42/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 roku. (132 KB)

  Zarządzenie Nr 9/2009 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 2 lutego 2009 roku w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 40/2003 z dnia 30 lipca 2003 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Brwinowie, zmienionego zarządzeniami: nr 59/2003 z dnia 16 grudnia 2003r., nr 43/2004 z dnia 10 grudnia 2004r.,nr 6/2005 z dnia 7 lutego 2005r.,nr 59/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r., nr 42/2008 z dnia 22 sierpnia 2008r., nr 49/2008 z dnia 29 września 2008r. (27 KB)

  Zarządzenie Nr 12/2009 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie zmiany załącznika do zarządzenia nr 40/2003 z dnia 30 lipca 2003 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Brwinowie, zmienionego zarządzeniami: nr 59/2003 z dnia 16 grudnia 2003r., nr 43/2004 z dnia 10 grudnia 2004r.,nr 6/2005 z dnia 7 lutego 2005r.,nr 59/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r., nr 42/2008 z dnia 22 sierpnia 2008r., nr 49/2008 z dnia 29 września 2008r. .nr 9/2009 z dnia z dnia 2 lutego 2009 roku (57 KB)

  Zarządzenie Nr 38/2009 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 18 maja 2009 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 40/2003 z dnia 30 lipca 2003 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Brwinowie, zmienionego zarządzeniami: nr 59/2003 z dnia 16 grudnia 2003r., nr 43/2004 z dnia 10 grudnia 2004r.,nr 6/2005 z dnia 7 lutego 2005r.,nr 59/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r., nr 42/2008 z dnia 22 sierpnia 2008r., nr 49/2008 z dnia 29 września 2008r. .nr 9/2009 z dnia z dnia 2 lutego 2009 roku, nr 12/2009 z dnia 5 lutego 2009 (34 KB)

  Zarządzenie 87/2009 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 1 października 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 40/2003 z dnia 30 lipca 2003 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Brwinowie, zmienionego zarządzeniami: nr 59/2003 z dnia 16 grudnia 2003r., nr 43/2004 z dnia 10 grudnia 2004r.,nr 6/2005 z dnia 7 lutego 2005r.,nr 59/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r., nr 42/2008 z dnia 22 sierpnia 2008r., nr 49/2008 z dnia 29 września 2008r. .nr 9/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku, nr 12/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku (40 KB)

  Zarządzenie 102/2009 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 3 listopada 2009 roku zmieniające zarządzenie nr 40/2003 z dnia 30 lipca 2003 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Brwinowie, zmienionego zarządzeniami: nr 59/2003 z dnia 16 grudnia 2003r., nr 43/2004 z dnia 10 grudnia 2004r.,nr 6/2005 z dnia 7 lutego 2005r.,nr 59/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r., nr 42/2008 z dnia 22 sierpnia 2008r., nr 49/2008 z dnia 29 września 2008r. .nr 9/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku, nr 12/2009 z dnia 5 lutego 2009 roku... (27 KB) 

  Zarządzenie 22 /2010 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 16 kwietnia 2010 roku zmieniające zarządzenie nr 40/2003 z dnia 30 lipca 2003 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Brwinowie, zmienionego zarządzeniami: nr 59/2003 z dnia 16 grudnia 2003r., nr 43/2004 z dnia 10 grudnia 2004r.,nr 6/2005 z dnia 7 lutego 2005r.,nr 59/2006 z dnia 31 sierpnia 2006r., nr 42/2008 z dnia 22 sierpnia 2008r., nr 49/2008 z dnia 29 września 2008r. .nr 9/2009 z dnia 2 lutego 2009 roku,.... (29 KB)


  Zarządzenie 83 /2010 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 20 grudnia 2010 roku zmieniające zarządzenie nr 40/2003 z dnia 30 lipca 2003 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Brwinów, zmienionego zarządzeniami: nr 59/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r., nr 43/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r., nr 6/2005 z dnia 7 lutego 2005 r., nr 59/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r., nr 42/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r., nr 49/2008 z dnia 29 września 2008 r., nr 9/2009 z dnia 2 lutego 2009 r., nr 12/2009 z dnia 5 lutego 2009 r., nr (61 KB)


  Zarządzenie 4 /2011 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 18 stycznia 2011 roku zmieniające zarządzenie nr 40/2003 z dnia 30 lipca 2003 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Brwinów, zmienionego zarządzeniami: nr 59/2003 z dnia 16 grudnia 2003 r., nr 43/2004 z dnia 10 grudnia 2004 r., nr 6/2005 z dnia 7 lutego 2005 r., nr 59/2006 z dnia 31 sierpnia 2006 r., nr 42/2008 z dnia 22 sierpnia 2008 r., nr 49/2008 z dnia 29 września 2008 r., nr 9/2009 z dnia 2 lutego 2009 r., nr 12/2009 z dnia 5 lutego 2009 r. (21 KB)

  Zarządzenie Nr 47.2011 z dnia 27 maja 2011r. Burmistrza Gminy Brwinówvw sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Brwinów (31 KB)

  Regulamin organizacyjny (248 KB)

  Schemat struktury organizacyjnej Urzędy Gminy Brwinów (75 KB)

  Zarządzenie Nr 59.2012 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 21 września 2012 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Brwinowie (44 KB)

  Zarządzenie nr 61.2013 z dnia 30 września 2013 roku Burmistrza Gminy Brwinów o likwidacji jednostki organizacyjnej Urzędu Gminy Brwinów - Jednostki Realizującej Projekt pn. "Czyste Życie - kompleksowa gospodarka wodno - ściekowa na terenie gminy Brwinów", powołaniu zespołu ds. Obsługi Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz zmianie zarządzenia nr 47.2011 z dnia 27 maja 2011 roku Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Brwinów (124 KB)

   

   

  Zarządzenie Nr 4.2015 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Brwinów

  Załącznik do Zarządzenia Nr. 4.2015 - Schemat struktury organizacyjnej (31 KB)

  Zarządzenie Nr 14.2015 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wskazania sposobu wykonywania czynności kancelaryjnych, zasad obiegu korespondencji oraz wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych w Urzędzie Gminy Brwinów.

   

  Zarządzenie Nr 24.2015 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Brwinów (384 KB)

   

  Zarządzenie Nr 40.2015 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 19 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Brwinów (1754 KB)

   

  Zarządzenie Nr 44.2015 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Brwinów (525 KB)

  Załączniki nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Brwinów Nr 44.2015 (312 KB)

   Zarządzenie Nr 88.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Brwinów

  Dodany 2003-12-10 15:30:00 przez Michał Piaseczny         Wyświetlony: 11712
  Autor dokumentu: M.M.
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-02-13 10:01:42               Historia zmian [36]
  Menu Podmiotowe

   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  6362316 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij