Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl

Statystyka wyświetleń kategorii dla
Urząd Gminy Brwinów
Lp. Kategoria Ilość odsłon
1Obwieszczenia gmina4181247
2Ogłoszenia2127941
3Obwieszczenia miasto966293
4Ogłoszenia o wolnych stanowiskach w Urzędzie Gminy49932
5Burmistrz i współpracownicy22065
6Plany zagospodarowania przestrzennego18136
7Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy14758
8Informacje o wynikach naboru13544
9Referat Inwestycji i Remontów11785
10Lista kandydatów zakwalifikowanych do etapu rekrutacji11316
11Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa11250
12Referat Gospodarki Nieruchomościami10576
13Wojskowa Agencja Mieszkaniowa10456
14Gmina Brwinów w liczbach9966
15Sołtysi i Rady Sołeckie9754
16W roku 20069713
17Przyjęcia interesantów9677
18Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 20139277
19Uchwały9233
20ARiMR9212
21położenie9139
22Struktura organizacyjna Urzędu Gminy Brwinów - schemat9015
23Liceum Ogónokształcące8917
24Referat Spraw Obywatelskich8793
25Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-20208768
26Ustawy dotyczące gminy8492
27Rejestry i ewidencje8349
28Biuro Rady Miejskiej8154
29Informacje o przetargach po 2006 roku8120
30Referat Budżetowo-Finansowo-Podatkowy8101
31Agencja Mienia Wojskowego8039
32Statut Gminy7767
33Straż Miejska7750
34zabytki7720
35Kompetencje7461
36Mapa sołectw7243
37historia7172
38Referat Planowania Przestrzennego6992
39Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa6892
40Urząd Skarbowy6764
41Program Ochrony Środowiska6686
42Referat Kadr i Organizacji6455
43Program poprawy porządku6346
44Radni6324
45Wojewoda6228
46Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów6166
47Referat Gospodarki Komunalnej6157
48Zarządzenia Burmistrza dotyczące trybu naboru na wolne stanowiska w Urzędzie Gminy Brwinów6150
49Informacje ogólne5970
50PARP5578
51Samodzielne stanowisko ds. działalności gospodarczej5559
52Radni5344
53Komisje5211
54E-urząd4918
55Kodeks Etyki Radnego4742
56Informacje nieudostępnione4656
57Odbiór odpadów komunalnych4649
58Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych4573
59Instrukcja korzystania z BIP-u4522
60Statut sołectw4446
61Wniosek o udostępnienie informacji publicznej4422
62Ustawa o dostępie do informacji publicznej4374
63Urząd Stanu Cywilnego4266
64Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej4141
65Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji3988
66Biuro Rady Miejskiej3839
67Dyżury Radnych3835
68Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest3779
69Instytucje niosące pomoc dla osób uzależnionych3685
70PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG3676
71Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004.3511
72Biuro Radców Prawnych3467
73Zespół Szkół Nr 13401
74Oferty pracy3359
75Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych3346
76Burmistrz 3306
77Zakres działania i kontakt3278
78Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r3265
79Regulamin Straży Miejskiej3242
80Przedszkole nr 13191
81Zespół Szkół Ogólnokształcących3191
82Skład komisji3058
83świadczenia rodzinne oraz zaliczka alimentacyjna3029
84Biuro Promocji2988
85Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego2939
86Zastępca Burmistrza2897
87Organizacja2856
88Przedszkole nr 32770
89Komisje2742
90Przedszkole w Otrębusach2720
91Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów2607
92Wybory do Sejmu i Senatu RP 20112593
93regulamin organizacyjny ŚOPS2572
94Zespół Szkół w Otrębusach2569
95Zadania komisji w ramach działań zobowiązania do leczenia2549
96Sekretarz2521
97Zespół Szkół w Żółwinie2517
98Referat Oświaty2507
99Zespół ds. Zamówień Publicznych2498
100Proces postępowania wobec osób zobowiązanych do podjęcia leczenia odwykowego2480
101Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 20052410
102XIII sesja - 30 czerwca 2003 r. - od nr 96 do nr 1052401
103Informacja o podatkach i opłatach lokalnych2376
104Skarbnik2360
105statut ŚOPS2358
106XI sesja - 29 maja 2003 r. - od nr 70 do nr 752339
107Wykaz organów do zarządzania w warunkach zagrożenia i likwidacji skutków zagrożeń2323
108Charakterystyka zagrożeń2313
109procedura załatwiania spraw w ŚOPS2302
110organizacja2298
111Porozumienie w sprawie szczegółowych form i sposobów współpracy Komisariatu Policji i Straży Miejskiej w Brwinowie2233
112Uprawnienia i obowiązki organów zarządzających w warunkach zagrożeń2214
113Wspólnie dbamy o czystość i porządek.2179
114VII sesja - 7 lutego 2003 r. - od nr 30 do nr 342129
115Uprawnienia i obowiązki organów do likwidacji skutków zagrożeń2085
116Zespół ds. Informatyki2082
117Dyżury Radnych2055
118za rok 20052018
119Język migowy1985
120XXXIII sesja - 29 listopada 2004 r. - od nr 327 do nr 3451978
121XVI sesja - 11 września 2003 r. - od nr 121 do nr 1261947
122Protokoły1944
123XXIX sesja - 6 września 2004 r.1918
124Uchwała nr XXVI/228/2004 z dnia 31 maja 2004 r. Rady Miejskiej w Brwinowie1918
125Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych1907
126Budżet na rok 20121904
127Wykaz podmiotów, którym w 2005 roku rozłożono na raty lub odroczono termin spłaty należności podatkowych1891
128XXXIII sesja - 29 listopada 2004 r.1886
129V sesja - 26 stycznia 2007 r.1863
130XI sesja - 29 maja 2003 r.1841
131III sesja - 9 grudnia 2002 r.1814
132XX sesja - 28 listopada 2003 r. - od nr 147 do nr 1581794
133LI sesja - 3 lutego 2006 r.1784
134za rok 20041778
135Organizacja1776
136za rok 20021767
137XIX sesja - 24 października 2003 r. - od nr 135 do nr 1461766
138XXXVI sesja - 16 lutego 2005 r. - od nr 385 do nr 3891766
139V sesja - 30 grudnia 2002 r.1763
140XXIII sesja - 18 lutego 2004 r.1758
141XXXV sesja - 31 stycznia 2005 r. - od nr 363 do nr 3841750
142Uchwała budżetowa na rok 20091743
143XXXII sesja - 29 października 2004 r.1743
144XXIV sesja - 29 marca 2004 r.1729
145XXI sesja - 15 grudnia 2003 r. - od nr 159 do nr 1671717
146II sesja - 2 grudnia 2002r. - od nr 3 do nr 81714
147Uchwała budżetowa na rok 20081712
148XXIII sesja - 18 lutego 2004 r. - od nr 170 do nr 1901707
149Radni1700
150XXXV sesja - 31 stycznia 2005 r.1699
151VIII sesja - 26 marca 2003 r. - od nr 35 do nr 451694
152Wykaz osób fizycznych i prawnych, krórym w 2006 roku rozłożno na raty lub odroczono termin płatności należności podatkowych1693
153XXVIII sesja - 2 sierpnia 2004 r.1680
154IV sesja - 18 grudnia 2002 r. - od nr 9 do nr 201674
155za rok 20031666
156XXXIV sesja - 30 grudnia 2004 r. - od nr 346 do nr 3621653
157VII sesja - 7 lutego 2003 r.1650
158XIV sesja - 30 lipca 2003 r. - od nr 106 do nr 1151648
159XXXVI sesja - 16 lutego 2005 r.1643
160I sesja - 19 listopada 2002r. - nr 1 i nr 21642
161XX sesja - 28 listopada 2003 r.1633
162XXXVII sesja - 30 marca 2005 r. - od nr 390 do nr 4101611
163X sesja - 30 kwietnia 2003 r. - od nr 58 do nr 691609
164IX sesja - 10 kwietnia 2003 r. - od nr 46 do nr 571608
165XXIV sesja - 29 marca 2004 r. - od nr 191 do nr 2091605
166Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 20061604
167XXIX sesja - 6 września 2004 r. - od nr 281 do nr 3061591
168I sesja - 19 listopada 2002 r.1585
169XXVIII sesja - 2 sierpnia 2004 r. - od nr 264 do nr 2801581
170XLIII sesja - 30 sierpnia 2005r.1578
171XIX sesja - 24 października 2003 r.1576
172XLV sesja - 31 paźdzernika 2005 r.1573
173XIV sesja - 30 lipca 2003 r.1565
174za rok 20061562
175XII sesja - 16 czerwca 2003 r. - od nr 78 do nr 851560
176XXVI sesja - 31 maja 2004 r. - od nr 226 do nr 2421557
177XXV sesja - 30 kwietnia 2004 r. - od nr 210 do nr 2251551
178XVIII sesja - 29 września 2003 r. - od nr 129 do nr 1341544
179XXII sesja - 29 grudnia 2003 r. - nr 168 i 1691543
180XLI sesja - 15 czerwca 2005 r. - od nr 434 do nr 4441541
181Projekt uchwały budżetowej na rok 20101541
182XV sesja - 13 sierpnia 2003 r. - od nr 116 do nr 1201531
183XXXIX sesja - 29 kwietnia 2005 r - od nr 413 do nr 4271528
184Uchwała budżetowa na rok 20101521
185XXX sesja - 29 września 2004 r.1519
186XVII sesja - 15 września 2003 r. - nr 127 i nr 1281510
187za rok 20071510
188Podatek od nieruchomości1504
189VIII sesja - 26 marca 2003 r.1503
190VI sesja - 8 stycznia 2003 r.1501
191VI sesja - 8 stycznia 2003 r. - od nr 26 do nr 291500
192LI sesja - 3 lutego 2006 - od nr 524 do nr 5331495
193XLVIII sesja - 28 listopada 2005 r - od nr 495 do nr 5051492
194XVIII sesja - 29 września 2003 r.1489
195Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym1484
196statut1481
197XXXVII sesja - 30 marca 2005 r1462
198XXVI sesja - 6 maja 2008 r. - od nr 202 do nr 2211460
199XXX sesja - 29 września 2004 r. - od nr 307 do nr 3151456
200XXV sesja - 30 kwietnia 2004 r.1451
201XLI sesja - 15 czerwca 2005 r.1448
202L sesja - 30 grudnia 2005 - od nr 514 do nr 5231441
203XLIV sesja - 29 września 2005r.1441
204XXVII sesja - 30 czerwca 2004 r.1440
205LIV sesja - 31 marca 2006 r.1436
206V sesja - 30 grudnia 2002 r. - od nr 23 do nr 251434
207XIII sesja - 30 czerwca 2003 r.1427
208Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2009 roku zołożono na raty, odroczono lub umorzono należności podatkowe lub opłaty1425
209Budżet na rok 20131421
210XXXI sesja - 7 października 2004 r. - od nr 316 do nr 3201419
211XXVII sesja - 30 czerwca 2004 r. - od nr 243 do nr 2631419
212X sesja - 30 kwietnia 2003 r.1417
213organizacja1408
214Projekt uchwały budżetowej na rok 20081407
215XLV sesja - 31 października 2005 r - od nr 475 do nr 4851405
216Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w roku 2007 rozłożono na raty lub odroczono należności podatkowe1405
217XLIX sesja - 15 grudnia 2005 r. - od nr 506 do nr 5131403
218listopad - od nr 38 do nr 411402
219XL sesja - 31 maja 2005 r.1402
220XII sesja - 16 czerwca 2003 r.1397
221XLIV sesja - 29 września 2005 r - od nr 464 do nr 4741397
222XLIX sesja - 15 grudnia 2005 r.1385
223XL sesja - 31 maja 2005 r - 0d nr 428 do nr 4331383
224organizacja1382
225XV sesja - 13 sierpnia 2003 r.1380
226IX sesja - 10 kwietnia 2003 r.1374
227XLII sesja - 30 czerwca 2005 r - od nr 445 do nr 4511374
228XLVI sesja - 10 listopada 2005 r.1369
229XXVI sesja - 31 maja 2004 r.1358
230za rok 20091354
231LIII sesja - 6, 10 marca 2006 r.1353
232IX sesja - 26 kwietnia - 11 maja 2007 r - od nr 58 do nr 701350
233IV sesja - 18 grudnia 2002 r.1350
234XXXIV sesja - 30 grudnia 2004 r.1340
235XXXII sesja - 29 października 2004 r. - od nr 321 do nr 3261339
236LIII sesja - 6 i 10 marca 2006 r. - od nr 535 do nr 5431333
237statut szkoły1328
238XXII sesja - 29 grudnia 2003 r.1328
239XXXVIII sesja - 6 kwietnia 2005 r.1327
240XXXVIII sesja - 6 kwietnia 2005 r. - nr 411 i 4121323
241XLIII sesja - 30 sierpnia 2005 r. - od nr 452 do nr 4631319
242XVI sesja - 11 września 2003 r.1315
243organizacja1314
244II sesja - 2 grudnia 2002 r.1314
245XLVI sesja - 10 listopada 2005 r. - od nr 486 do nr 4911298
246Uchwała budżetowa na rok 20111290
247statut szkoły1290
248Podatek od nieruchomości1286
249Organizacja1285
250XXVII sesja - 3 czerwca 2008 r.1282
251LV sesja z 9 grudnia 2009 r.- od nr 489 do nr 5011268
252XXI sesja - 15 grudnia 2003 r.1264
253LV sesja - 27 kwietnia, 4 maja 2006 - od nr 550 do nr 5561261
254lipiec - od nr 38 do nr 411261
255Uchwała Budżetowa na rok 20071258
25620061256
257Skargi i wnioski1254
258Oświadczenia majątkowe składane przez radnych na początku kadencji 2006 - 20101253
259XXXIX sesja - 29 kwietnia 2005 r.1253
260I sesja - 27 listopada 2006 r. - od nr 1 do nr 21247
261czerwiec - od nr 19 do nr 271245
262II sesja - 6 grudnia 2006 r. - od nr 3 do nr 151239
263statut szkoły1238
264luty - od nr 5 do nr 71237
265LV sesja - 27 kwietnia 2006 r.1233
266październik - od nr 48 do nr 511233
26720041231
268Uchwała budżetowa na rok 20061229
269maj - od nr 15 do nr 181229
270za rok 20071226
271za rok 20081225
272XLVII sesja - 21 listopdada 2005 r - od nr 492 do nr 4941223
273Regulamin Rady Rodziców1223
274XXVI sesja - 6 maja 2008 r.1221
275LVI sesja - 31 maja 2006 r.1220
276Organizacja1218
277WARUNKI ZABUDOWY1216
278statut1215
279czerwiec - od nr 27 do nr 371213
280LIV sesja - 31 marca 2006 r. - od nr 544 do nr 5491212
281luty - od nr 9 do nr 171208
282LII sesja - 27 lutego 2006 r. - nr 5341207
283marzec - od nr 8 do nr 111198
284XVII sesja - 15 września 2003 r.1195
285marzec - od nr 5 do nr 61195
286Podatek od posiadania psów1194
287Oświadczenia majątkowe składane przez radnych na początku kadencji 2010 - 20141191
288kwiecień - od nr 12 do nr 141189
289Pierwszy Zastępca Burmistrza1187
290Samodzielne stanowisko ds. Obronnych i Obrony Cywilnej1185
291styczeń - od nr 1 do nr 41175
292czerwiec - od nr 11 do nr 221174
293L sesja - 30 grudnia 2005 r.1171
294XLV sesja z 30 marca i 1 kwietnia 2009 r.- od nr 364 do nr 3781169
295IV sesja - 28 grudnia 2006 r - od nr 25 do nr 271169
296grudzień - od nr 42 do nr 471164
297statut1164
298statut szkoły1164
299lipiec - od nr 23 do nr 291163
300organizacja1163
301LVIII sesja - 12 lipca 2006r. - od nr 573 do nr 574 1152
302VI sesja - 22 i 26 luty 2007 r. - od nr 36 do nr 411150
30320051148
304styczeń - od nr 1 do nr 91146
305styczeń - od nr 1 do nr 81145
306Projekt uchwały Budżetowej na rok 20071145
307XLII sesja - 30 czerwca 2005 r.1144
308październik - od nr 45 do nr 531142
309Uchwała budżetowa na rok 20051139
310Uchwała budżetowa na rok 20041135
311styczeń - od nr 1 do nr 21129
312kwiecień - od nr 20 do nr 211129
313V sesja - 26 stycznia 2007 r. - od nr 28 do nr 351127
314LIX sesja - 30 sierpnia 2006 r. - od nr 575 do nr 5891127
315XLIII sesja z 23 luty 2009 r.- od nr 336 do nr 3551123
316LII sesja - 27 lutego 2006 r.1120
317kwiecień - od nr 7 do nr 81118
318VII sesja - 22 marca 2007r - od nr 42 do nr 551115
319Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.1105
320czerwiec - od nr 42 do nr 481102
321grudzień - nr 58 1102
322sierpień - od nr 42 do nr 451101
323sierpień - od nr 30 do nr 351100
324Archiwum zakładowe1097
325grudzień - od nr 56 do nr 621096
326listopad - od nr 52 do nr 551095
327LVII sesja - 29 czerwca 2006 r.1091
328Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 20081091
329Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015 1090
330październik - nr 371088
331Podatek od nieruchomości1080
332sierpień - od nr 31 do nr 321079
333luty - od nr 2A do nr 41076
334maj - od nr 22 do nr 261069
335LVII sesja - 29 czerwca 2006 r. - od nr 563 do nr 5721068
336listopad - od nr 54 do nr 571067
337III sesja - 21 grudnia 2006 r. - od nr 16 do nr 241065
338XLVII sesja - 21 listopada 2005 r.1061
339lipiec - od nr 28 do nr 291061
340XLVIII sesja - 28 listopada 2005 r.1059
341VII sesja - 22 marca 2007 r1058
342luty - od nr 10 do nr 151051
343wrzesień - od nr 46 do nr 471050
344Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 20091046
345wrzesień - od nr 36 do nr 441046
346wewnątrzszkolny system oceniania1046
347VI sesja - 22 lutego 2007 r.1045
348za rok 20081043
349LX sesja - 29 września 2006 r1040
350wrzesień - od nr 33 do nr 361040
351LVI sesja - 31 maja 2006 r. - od nr 557 do nr 5621039
352maj - od nr 9 do nr 101038
353Oświadczenie majątkowe Burmistrza Gminy Brwinów - Arkadiusza Kosińskiego na początku kadencji 2010 - 20141034
354szkolny program wychowawczy1033
355X sesja - 24 maja 2007 r. - od nr 71 do nr 781027
356za rok 20101023
357marzec - od nr 16 do nr 261023
358LX sesja - 29 września 2006 r. - od nr 590 do nr 5991020
35920021019
360XVII sesja - 29 listopada, 5 grudnia 2007 r - od nr 131 do nr 1511016
361LXI sesja - 27 października 2006 r - od nr 600 do nr 6051014
362lipiec - od nr 49 do nr 551013
363XXVIII sesja - 6 czerwca 2008 r.1011
364Podatek od środków transportowych1008
365kwiecień - od nr 27 do nr 331007
366marzec - od nr 18 do nr 191007
367I sesja - 27 listopada 2006 r.995
368XVI sesja - 29 października 2007 r. - od nr 108 do nr 130992
369Stanowiska Rady Miejskiej w Brwinowie991
370VIII sesja - 3 kwietnia 2007r - od nr 56 do nr 57991
371maj - od nr 34 do nr 41990
372czerwiec - od nr 40 do nr 48987
373za rok 2009983
374XI sesja - 28 czerwca 2007 r. - od nr 79 do nr 93982
375Samodzielne stanowisko ds. BHP i P.POŻ.977
376XLV sesja - 30 marca 2009 r.972
377sierpień - od nr 56 do nr 59971
378Podatek od nieruchomości971
379XXXVIII sesja - 24 listopad 2008 r.969
380XXI sesja - 4 lutego 2008 r. - od nr 163 do nr 175965
381regulamin Samorządu Uczniowskiego962
382Oświadczenie majątkowe Burmistrza Gminy Brwinów - Andrzeja Guzika na koniec kadencji 2006 - 2010959
383XLVI sesja - 6 kwietnia 2009 r.959
384marzec - od nr 12 do nr 21957
385grudzień od nr 68 do nr 72953
386Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych951
387Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2008 roku rozłożono na raty, odroczono lub umorzono należności podatkowe lub opłaty.948
388luty - od nr 4 do nr 11946
389kwiecień - od nr 22 do nr 28945
390luty - od nr 5 do nr 20943
391regulamin Rady Pedagogicznej933
392październik od nr 63 do nr 64933
393za rok 2010927
394XXXI sesja - 7 sierpnia 2008 r.923
395styczeń - od nr 1 do nr 3921
396Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Gminy Brwinów - Sławomira Walendowskiego na początku kadencji 2010 - 2014916
397XI sesja - 28 czerwca 2007 r.916
398wrzesień - od nr 60 do nr 62915
399VIII sesja - 3 kwietnia 2007 r.909
400czerwiec - od nr 54 do nr 57908
401XXIII sesja - 18 marca 2008 r. - od nr 187 do nr 198906
402LVIII sesja z 29 stycznia 2010r. i 3 lutego 2009r. - od nr 511 do nr 520902
403LVIII sesja - 12 lipca 2006 r.901
404LIX sesja - 30 sierpnia 2006 r900
405XXVII sesja - 3 czerwca 2008 r. - od nr 222 do nr 234897
406szkolny program profilaktyki892
407maj - od nr 41 do nr 53891
408maj - od nr 29 do nr 39887
409XX sesja - 24 stycznia 2008 r. - nr 162882
410Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2009 rok881
411regulamin Rady Szkoły879
412XXII sesja - 28 lutego 2008 r. - od nr 176 do nr 186877
413III sesja - 21 grudnia 2006 r.874
414XIX sesja - 27 grudnia 2007 r, 10 stycznia 2008 r. - od nr 160 do nr 161869
415 XLII sesja z 14 stycznia 2009 r.- uchwała budżetowa nr 335867
416XV sesja - 19 września 2007 r. - od nr 105 do nr 107864
417XLVIII sesja - 20 maja 2009 r.859
418IX sesja - 26 kwietnia 2007 r.859
419WYMIANA DOWODU OSOBISTEGO lub WYDANIE NOWEGO W MIEJSCE ZNISZCZONEGO lub UTRACONEGO857
420listopad od nr 65 do nr 67855
421XV sesja - 19 września 2007 r.853
422Podatek od posiadania psów853
423lipiec - od nr 49 do nr 52846
424Podatki i opłaty lokalne846
425XXV sesja - 24 kwietnia 2008 r. - nr 201845
426styczeń - od nr 1 do nr 6844
427Podatek rolny843
428XXXIV sesja z 26 września 2008 r. - od nr 277 do nr 292840
429Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych na 2010 rok840
430XXIV sesja - 2 kwietnia 2008 r.838
431LIX sesja z 1 marca 2010r. - od nr 521 do nr 538835
432Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2010 roku rozłożono na raty, odroczono lub umorzono należności podatkowe lub opłaty .833
433Podatek od nieruchomości827
434LXIV sesja z 24 maja 2010r. - od nr 569 do nr 590826
435czerwiec - od nr 44 do nr 56826
436XIV sesja - 6 września 2007 r. - od nr 98 do nr 104824
437Podatek od nieruchomości824
438LXXI sesja z 29 października 2010r. - od nr 652 do nr 670821
439XLIV sesja z 09 marca 2009 r.- od nr 356 do nr 363816
4402003815
441II sesja - 6 grudnia 2006 r.813
442L sesja z 12 sierpnia 2009 r.- od nr 418 do nr 433808
443XXIII sesja - 18 marca 2008 r.806
444XXXIII sesja z 3 września 2008r. - od nr 251 do nr 259806
445Podatek od środków transportowych805
446marzec - od nr 21 do nr 33804
447Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2010r.803
448styczeń - od nr 1 do nr 4802
449IV sesja - 28 grudnia 2006 r.802
450kwiecień - od nr 11 do nr 17801
451LI sesja z 26 sierpnia 2009 r.- od nr 434 do nr 442800
452XXXVII sesja - 6 listopad 2008 r.797
453LXV sesja z 28 czerwca 2010r. - od nr 591 do nr 619796
454XIII sesja - 26 lipca 2007 r. - nr 97795
455XXXIII sesja z 10 września 2008r. - od nr 260 do nr 276790
456XII sesja - 18 lipca 2007 r. - od nr 94 do nr 96787
457XL sesja z 15 grudnia 2008 r.- od nr 320 do nr 330786
458Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów784
459grudzień - od nr 79 do nr 85784
460XXXVIII sesja z 24 listopada 2008 r.- od nr 302 do nr 315783
461XXXIV sesja - 26 września 2008 r.775
462marzec - od nr 17 do nr 27772
463październik - od nr 63 do nr 69768
464XXIX sesja - 18 czerwca 2008 r. - od nr 236 do nr 237762
465X sesja - 24 maja 2007 r.761
466LXXII sesja z 12 listopada 2010r. - od nr 671 do nr 680760
467KARTY USŁUG759
468za rok 2011758
469LXVII sesja z 30 sierpnia 2010r. - od nr 625 do nr 637758
470Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Gminy Brwinów -Zbigniewa Serwickiego na koniec kadencji 2006 - 2010754
471sierpień - od nr 53 do nr 56754
472XXXIX sesja z 28 listopada 2008 r.- od nr 316 do nr 319754
473XVIII sesja - 20 grudnia 2007 r. - od nr 152 do nr 159752
474LII sesja z 30 września 2009 r.- od nr 443 do nr 456748
475Podatek od nieruchomości748
476XLIII sesja - 23 luty 2009 r.748
477XXXIII sesja - 3 września 2008 r.747
478Oświadczenia majatkowe za rok 2011744
479XII sesja - 18 lipca 2007 r.744
480styczeń - od nr 1 do nr 5743
481XL sesja - 15 grudnia 2008 r.740
482Oświadczenie majątkowe Zastępcy Burmistrza Gminy Brwinów - Jacka Janowskiego na początku kadencji 2010 - 2014739
483XLVIII sesja z 20 maja 2009 r.- od nr 384 do nr 401738
484listopad - od nr 70 do nr 75737
485XXIV sesja - 2 kwietnia 2008 r. - od nr 199 do nr 200731
486luty - od nr 6 do nr 8728
487XXXV sesja z 13 października 2008 r. - od nr 293727
488XXXI sesja - 7 sierpnia 2008 r. - od nr 240 do nr 249724
489XLVII sesja z 27 kwietnia 2009 r.- od nr 380 do nr 383721
490luty - od nr 7 do nr 16721
491Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2010716
492wrzesień - od nr 57 do nr 62711
493Oświadczenia majątkowe składane przez radnych na koniec kadencji 2006 - 2010703
494Oświadczenie majątkowe Sekretarza Gminy Brwinów - Anny Kozłowskiej703
495XXXVI sesja z 27 października 2008 r.- od nr 294 do nr 301702
496Oświadczenia majątkowe za rok 2009701
497Podatek rolny697
498LXIX sesja z 30 września 2010r. - od nr 639 do nr 651697
499Oferta pomocowa - Gdzie szukać pomocy696
500LI sesja - 26 sierpnia 2009r.696
501XXV sesja - 24 kwietnia 2008 r.694
502Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007692
503Oświadczenia majątkowe za 2006 r.692
504pażdziernik - od nr 69 do nr 76692
505XVII sesja - 29 listopada, 5 grudnia 2007 r.691
506luty - od nr 5 do nr 9684
507Oświadczenia majątkowe za rok 2007681
508LIV sesja z 12 lisopada 2009 r.- od nr 479 do nr 488681
509luty od nr 5 do nr 8681
510Statut680
511styczeń - od nr 1 do nr 4680
512marzec - od nr 10 do nr 20680
513XXXII sesja - 19 sierpnia 2008 r.679
514XLIV sesja - 9 marca 2009 r.678
515LVI sesja z 18 grudnia 2009 r.- od nr 502 do nr 508676
516listopad - od nr 101 do nr 104674
517XXII sesja - 28 lutego 2008 r.672
518XLI sesja - 29 grudnia 2008 r.671
519LIII sesja z 29 października 2009 r.- od nr 457 do nr 478671
520XLIX sesja z 25 czerwca 2009 r.- od nr 402 do nr 417670
521marzec - od nr 9 do nr 15669
522XXXII sesja - 3 września 2008r. - nr 250668
523XIV sesja - 6 września 2007 r665
524XLVI sesja z 6 kwietnia 2009 r.- nr 379664
525Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej 664
526XXVIII sesja - 6 czerwca 2008 r. - nr 235664
527grudzień - od nr 94 do nr 664
528styczeń - od nr 1 do nr 5663
529XVI sesja - 29 października 2007 r.657
530LX sesja z 26 marca 2010r. - od nr 539 do nr 557656
531Opłata za posiadanie psów656
532XXX sesja - 30 czerwca 2008 r., 7 sierpnia 2008 r. - od nr 238 do nr 239656
533Opłata za posiadanie psów650
534XXX sesja - 30 czerwca 2008r.650
535za rok 2013646
536WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO645
537XLI sesja z 29 grudnia 2008 r.- od nr 331 do nr 334644
538XLIX sesja - 25 czerwca 2009 r.643
539czerwiec - od nr 31 do nr 40639
540LXIII sesja z 29 kwietnia 2010r. - od nr 563 do nr 568638
541listopad - od nr 58 do nr 62633
542grudzień - od nr 105 do nr 107630
543maj - od nr 33 do nr 43629
544XLVII sesja - 27 kwietnia 2009 r.626
545LXVI sesja z 12 sierpnia 2010r. - od nr 621 do nr 624624
546ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY624
547Oświadczenia majątkowe za rok 2008622
548grudzień - od nr 76 do nr 77621
549Radni620
550kwiecień - od nr 21 do nr 23619
551Projekt uchwały budżetowej na rok 2011617
552Podatek od środków transportowych614
553L sesja - 12 sierpnia 2009r.613
554LXII sesja z 14 kwietnia 2010r. - od nr 558 do nr 562612
555XXI sesja - 4 lutego 2008 r.610
556XXXVI sesja - 27 października 2008 r.609
557kwiecień - od nr 16 do nr 26606
558LXVIII sesja z 09 września 2010r. - nr 638606
559październik - od nr 87 do nr 100605
560Podatek od środków transportowych604
561wrzesień - od nr 43 do nr 50600
562XVIII sesja - 20 grudnia 2007 r.599
563maj - od nr 24 do nr 30597
564Radiowęzeł w Zespole Szkół nr 1 w Brwinowie597
565Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2011597
566lipiec - od nr 33 do nr 36595
567maj - od nr 27 do nr 30594
568rok 2009594
569rok 2008592
570wrzesień - od nr 78 do nr 86591
571lipiec - od nr 58 do nr 66585
572Obowiązujące wzory formularzy580
573Opłata za posiadanie psów580
574sierpień - od nr 37 do nr 42579
575lipiec - od nr 41 do nr 54576
576Uchwały575
577listopad - od nr 77 do nr 78574
578XXXIX sesja - 28 listopad 2008 r.573
579XIX sesja - 27 grudnia 2007 r.571
580lipiec - od nr 33 do nr 38568
581grudzień - od nr 63 do nr 70568
582XIII sesja - 26 lipca 2007 r.567
583za rok 2011566
584Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2007 r566
585lipiec - od nr 57 do nr 68566
586XXIX sesja - 18 czerwca 2008 r.566
587rok 2010565
588kwiecień - od nr 28 do nr 32564
589XLII sesja - 5 stycznia 2009 r.563
590kwiecień - od nr 34 do nr 40563
591październik - od nr 51 do nr 57563
592Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r562
593Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.561
594wrzesień - od nr 61 do nr 68556
595Podatek od nieruchomości556
596październik - od nr 62 do 69555
597sierpień - od nr 69 do nr 77553
598listopad od nr 70 do nr 78552
599LVII sesja z 29 grudnia 2009r. - od nr 509 do nr 510551
600maj - od nr 18 do nr 24549
601za rok 2012545
602sierpień - od nr 67 do nr 73540
603czerwiec - od nr 31 do nr 32539
604wrzesień - od nr 74 do nr 81539
605Podatek rolny537
606sierpień - od nr 39 do nr 56536
607Karta Dużej Rodziny533
608za rok 2012533
609Podatek od środków transportowych529
610Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r523
611Podatek od środków transportowych523
612Oświadczenia majątkowe za rok 2010523
613LII sesja - 30 września 2009r.518
614Podatek rolny517
615listopad - od nr 87 do nr 93516
616Podatek od środków transportowych514
617LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025 512
618październik - od nr 82 do nr 86504
619sierpień - od nr 55 do nr 60504
620Budżet na rok 2014494
621XXXV sesja - 13 października 2008 r.486
622LXIII sesja - 29 kwietnia 2010r.486
623LV sesja - 09 grudnia 2009r.485
624Regulamin organizacyjny479
625Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2012474
626czerwiec - od nr 25 do 32474
627LIV sesja - 12 listopada 2009r.467
628luty - od nr 6 do nr 7466
629LVIII sesja - 25 stycznia 2010r.460
630Oświadczenia majątkowe za rok 2012452
631LXXII sesja - 12 listopada 2010r.449
632Podatek rolny445
633Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów443
634Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016442
635Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019439
636LIII sesja - 29 października 2009r.438
637Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.437
638LXII sesja - 14 kwietnia 2010r.436
639grudzień od nr 79436
640LXI sesja - 8 kwietnia 2010r.430
641PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚĆI430
642LXIX sesja - 30 września 2010r.428
643czerwiec od nr 25 do 33424
644Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów421
645Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2012 roku rozłożono na raty, odroczono lub umorzono należności podatkowe lub opłaty420
646Podatek rolny419
647LXX sesja - 27 października 2010r.417
648LVI sesja - 18 grudnia 2009r.415
649styczeń od nr 1 do 4415
650sierpień od nr 37 do 48415
651LVII sesja - 29 grudnia 2009r.414
652marzec - od nr 8 do nr 10414
653Protokół z kontroli dotyczącej organizacji pracy szkoły przeprowadzonej w dniu 06.01.2010r.przez Starszego Wizytatora Mazowieckiego Kuratorium Oświaty w Warszawie413
654Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego412
655Interpelacja z dnia 18 maja 2011 r.407
656LXVIII sesja - 09 września 2010r.406
657sprawozdanie za I kwartał 2011 roku403
658maj od nr 22 do nr 24401
659USTALENIE NUMERU PORZĄDKOWEGO401
660LXV sesja - 28 czerwca 2010r.399
661LXXI sesja - 29 października 2010r.395
662Interpelacja z dnia 15 czerwca 2011 r.395
663Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.392
664Analizy stanu gospodarki komunalnej389
665kwiecień od nr 12 do 21388
666ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW388
667WYBORY387
668LIX sesja - 1 marca 2010r.386
669Publiczny wykaz danych o środowisku385
670LXIV sesja - 24 maja 2010r.381
671Informacja z wykonania budżetu Gminy Brwinów za I kwartał 2011 r. 374
672LXVII sesja - 30 sierpnia 2010r.372
673Podatek rolny372
674ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO (OSOBY FIZYCZNE)372
675Projekt budżetu na rok 2013369
676LX sesja - 26 marca 2010r.369
677Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018367
678PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NA RZECZ INNEGO PODMIOTU364
679Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020362
680wrzesień - od nr 57 do 61360
681WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ357
682ZGŁOSZENIE OBOWIĄZKU PODATKOWEGO – OSOBY PRAWNE I OSOBY FIZYCZNE357
683Grudzień od nr 69 do 71357
684Interpelacja z dnia 1 września 2011 r.356
685WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014355
686Dyżury Radnych355
687ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU UMIESZCZENIA I POZOSTAWIENIA URZĄDZENIA NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO353
688LXVI sesja - 12 sierpnia 2010r.352
689ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W PRZYPADKU BRAKU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO348
690ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU TERENU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO341
691WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO334
692Sprawozdanie z wykonania budżetu za II kwartał 2012 r.333
693Interpelacja z dnia 18 grudnia 2011 r.333
694Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2012 r.332
695UZGODNIENIE LOKALIZACJI W PASIE DROGOWYM URZĄDZENIA NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI LUB POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO331
696ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO W CELU PROWADZENIA ROBÓT W PASIE DROGOWYM NIEZWIĄZANYCH Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI I POTRZEBAMI RUCHU DROGOWEGO330
697Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów327
698marzec - od nr 9 do 11324
699wrzesień od nr 49 do 62322
700ZEZWOLENIE NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO CELEM UMIESZCZENIA REKLAMY W PASIE DROGOWYM DROGI GMINNEJ319
701Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych317
702USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO311
703Asystent Burmistrza307
704Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2013 r.302
705Październik od nr 63 do nr 64301
706Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2013-2025299
707WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO299
708Interpelacja z dnia 16 marca 2011 r.297
709Komisje295
710Interpelacja z dnia 06.05.2012294
711ZATWIERDZENIE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI291
712lipiec od nr 34 do 36290
713PIERWSZY DOWÓD OSOBISTY289
714Projekt budżetu na rok 2014289
715WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI282
716Interpelacja z dnia 31.08.2012 r. 278
717ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD 3 MIESIĄCE276
718interpelacja z dnia 10.07.2012276
719ZEZWOLENIE NA LOKALIZACJĘ / PRZEBUDOWĘ ZJAZDU274
720SPORZĄDZENIE AKTU URODZENIA274
721ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO268
722STWIERDZENIE BRAKU PRZESZKÓD DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA266
723UDOSTĘPNIENIE DANYCH Z EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH256
724ZGŁOSZENIE UTRATY DOWODU OSOBISTEGO249
725WYKUP LOKALU MIESZKALNEGO PRZEZ NAJEMCĘ248
726ZMIANA TERMINU ZAPŁATY OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU245
727ULGI (UZNANIOWE) W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH244
728OFERTY POZA KONKURSEM (TZW. MAŁE GRANTY) W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO242
729ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI BUDOWY Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO237
730ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO WYZNANIOWEGO ZE SKUTKAMI CYWILNOPRAWNYMI236
731ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI236
732Informacje236
733ZAŚWIADCZENIA236
734Opłata za posiadanie psów235
735UZGODNIENIE LINII OGRODZENIA NIERUCHOMOŚCI234
736WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE232
737Interpelacja z dnia 23.11.2011 r.230
738ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO226
739ZAŚWIADCZENIA Z AKT STANU CYWILNEGO225
740 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I połowę 2013 r.223
741Oświadczenie majątkowe Burmistrza Gminy Brwinów - Arkadiusza Kosińskiego na początku kadencji 2014 - 2018222
742Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2013 r.221
743ODPIS AKTU STANU CYWILNEGO220
744ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIORU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH218
745DOWÓZ UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY217
746Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brwinów na lata 2014-2024214
747Interpelacja z dnia 14.07.2011 r.214
748WPIS DO EWIDENCJI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH212
749Podatek od nieruchomości211
750Podatek od środków transportowych210
751ZGŁOSZENIE EKSPOLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI DO 5 M3 NA DOBĘ207
752OTWARTE KONKURSY OFERT W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO204
753Lipiec201
754UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ ZA UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTU199
755UDZIELENIE STYPENDIUM198
756DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA195
757UZUPEŁNIENIE TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO195
758Kwiecień192
759DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH191
760ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI190
761USTANOWIENIE POMNIKA PRZYRODY188
762Styczeń187
763UZNANIE OJCOSTWA187
764Październik186
765ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO PRODUCENTOM ROLNYM185
766UMIEJSCOWIENIE AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ185
767Podatek rolny185
768ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI185
769ZGŁOSZENIE EKSPOLOATACJI INSTALACJI MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA POZWOLENIA182
770Grudzień180
771Interpelacja z dnia 11 lutego 2013 roku.180
772Geodeta Gminny179
773STWIERDZENIE ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA ZA GRANICĄ178
774ZAŚWIADCZENIE174
775Listopad od nr 65 do 68173
776Kwiecień172
777ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB POBYT CZASOWY TRWAJĄCY PONAD 3 MIESIĄCE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ171
778LICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB TAKSÓWKĄ OSOBOWĄ171
779ZMIANA IMIENIA, NAZWISKA169
780SPORZĄDZENIE AKTU ZGONU166
781INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST165
782WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB POBYTU CZASOWEGO TRWAJĄCEGO PONAD 3 MIESIĄCE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ159
783ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO 3 MIESIĘCY155
784ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ DETALICZNĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH154
785ZGŁOSZENIE JUBILEUSZU DŁUGOLETNIEGO POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO151
786 OFERTY POZA KONKURSEM (TZW. MAŁE GRANTY) W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO149
787Opłata za posiadanie psów147
788Podatek od środków transportowych145
789WPIS DO REJESTRU ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH139
790Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów134
791Wrzesień133
792OTWARTE KONKURSY OFERT W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO128
793Czerwiec128
794OBEJMOWANIE IMPREZ I WYDARZEŃ PATRONATEM BURMISTRZA GMINY BRWINÓW126
795ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ126
796SPROSTOWANIE OCZYWISTEGO BŁĘDU PISARSKIEGO W TREŚCI AKTU STANU CYWILNEGO115
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3885790 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij