Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl

Statystyka wyświetleń wszystkich wiadomości dla
Urząd Gminy Brwinów
Lp. Wiadomość Ilość odsłon
1Ogłoszenia o pracę49937
2[Brak tematu]28094
3[Brak tematu]27945
4[Brak tematu]27935
5[Brak tematu]26988
6[Brak tematu]26783
7[Brak tematu]22720
8Burmistrz i współpracownicy22069
9[Brak tematu]20985
10[Brak tematu]18938
11[Brak tematu]18561
12[Brak tematu]18320
13PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO18139
14[Brak tematu]18071
15[Brak tematu]18001
16[Brak tematu]17987
17redakcja17845
18[Brak tematu]17067
19[Brak tematu]16975
20OGŁOSZENIE16612
21OGŁOSZENIE16604
22[Brak tematu]16049
23O G Ł O S Z E N I E15833
24O G Ł O S Z E N I E15833
25[Brak tematu]15742
26[Brak tematu]15196
27[Brak tematu]15180
28[Brak tematu]15148
29[Brak tematu]15134
30[Brak tematu]15129
31[Brak tematu]15127
32[Brak tematu]15095
33[Brak tematu]15085
34[Brak tematu]15050
35OGŁOSZENIE15036
36[Brak tematu]15032
37[Brak tematu]15028
38[Brak tematu]15003
39[Brak tematu]15002
40[Brak tematu]14992
41O G Ł O S Z E N I E14931
42[Brak tematu]14928
43[Brak tematu]14870
44[Brak tematu]14854
45[Brak tematu]14851
46kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy Brwinów14760
47[Brak tematu]14733
48[Brak tematu]14714
49[Brak tematu]14688
50[Brak tematu]14640
51[Brak tematu]14599
52[Brak tematu]14565
53[Brak tematu]14559
54[Brak tematu]14555
55[Brak tematu]14537
56[Brak tematu]14524
57[Brak tematu]14519
58[Brak tematu]14418
59[Brak tematu]14414
60[Brak tematu]14392
61[Brak tematu]14361
62[Brak tematu]14347
63[Brak tematu]14306
64[Brak tematu]14298
65[Brak tematu]14298
66[Brak tematu]14293
67[Brak tematu]14287
68[Brak tematu]14283
69[Brak tematu]14281
70[Brak tematu]14279
71[Brak tematu]14264
72[Brak tematu]14263
73[Brak tematu]14261
74[Brak tematu]14257
75[Brak tematu]14251
76[Brak tematu]14251
77[Brak tematu]14248
78[Brak tematu]14248
79[Brak tematu]14245
80[Brak tematu]14242
81[Brak tematu]14222
82[Brak tematu]14205
83[Brak tematu]14192
84[Brak tematu]14168
85[Brak tematu]14160
86[Brak tematu]14122
87[Brak tematu]14116
88[Brak tematu]14115
89[Brak tematu]14113
90[Brak tematu]14108
91[Brak tematu]14106
92[Brak tematu]14096
93[Brak tematu]14092
94[Brak tematu]14092
95[Brak tematu]14069
96[Brak tematu]14066
97[Brak tematu]14035
98[Brak tematu]14034
99[Brak tematu]14031
100[Brak tematu]14029
101[Brak tematu]14026
102[Brak tematu]14021
103[Brak tematu]13997
104[Brak tematu]13985
105[Brak tematu]13945
106[Brak tematu]13857
107[Brak tematu]13846
108[Brak tematu]13838
109OBWIESZCZENIE13815
110[Brak tematu]13774
111[Brak tematu]13771
112[Brak tematu]13764
113[Brak tematu]13756
114[Brak tematu]13745
115[Brak tematu]13667
116[Brak tematu]13618
117[Brak tematu]13605
118[Brak tematu]13585
119INFORMACJE O WYNIKACH NABORU13545
120[Brak tematu]13502
121[Brak tematu]13495
122[Brak tematu]13486
123[Brak tematu]13463
124[Brak tematu]13351
125[Brak tematu]13340
126[Brak tematu]13327
127[Brak tematu]13254
128[Brak tematu]13228
129[Brak tematu]13180
130[Brak tematu]13170
131[Brak tematu]13167
132[Brak tematu]13144
133[Brak tematu]13143
134[Brak tematu]13088
135[Brak tematu]13082
136[Brak tematu]13055
137[Brak tematu]13012
138[Brak tematu]13007
139[Brak tematu]13004
140[Brak tematu]12965
141[Brak tematu]12956
142[Brak tematu]12947
143[Brak tematu]12945
144[Brak tematu]12913
145[Brak tematu]12891
146[Brak tematu]12869
147[Brak tematu]12826
148[Brak tematu]12789
149[Brak tematu]12782
150[Brak tematu]12714
151[Brak tematu]12705
152[Brak tematu]12692
153[Brak tematu]12680
154[Brak tematu]12662
155[Brak tematu]12659
156[Brak tematu]12616
157[Brak tematu]12503
158[Brak tematu]12499
159[Brak tematu]12490
160[Brak tematu]12411
161[Brak tematu]12340
162[Brak tematu]12301
163[Brak tematu]12246
164[Brak tematu]12207
165[Brak tematu]12181
166[Brak tematu]12162
167[Brak tematu]12114
168[Brak tematu]12105
169[Brak tematu]12089
170[Brak tematu]12060
171[Brak tematu]12035
172[Brak tematu]12004
173[Brak tematu]11976
174[Brak tematu]11961
175[Brak tematu]11935
176[Brak tematu]11898
177[Brak tematu]11838
178[Brak tematu]11811
179Referat Inwestycyjno - Komunalny11788
180[Brak tematu]11760
181[Brak tematu]11741
182[Brak tematu]11658
183[Brak tematu]11552
184[Brak tematu]11488
185[Brak tematu]11458
186[Brak tematu]11444
187[Brak tematu]11438
188[Brak tematu]11432
189[Brak tematu]11422
190[Brak tematu]11404
191[Brak tematu]11359
192[Brak tematu]11335
193WYNIKI ANALZY OFERT11321
194[Brak tematu]11255
195[Brak tematu]11251
196[Brak tematu]11236
197[Brak tematu]11230
198[Brak tematu]11185
199[Brak tematu]11178
200[Brak tematu]11169
201[Brak tematu]11011
202[Brak tematu]11006
203[Brak tematu]10958
204[Brak tematu]10927
205[Brak tematu]10909
206[Brak tematu]10894
207[Brak tematu]10892
208[Brak tematu]10885
209[Brak tematu]10884
210[Brak tematu]10880
211[Brak tematu]10869
212[Brak tematu]10861
213[Brak tematu]10852
214[Brak tematu]10850
215[Brak tematu]10846
216[Brak tematu]10837
217[Brak tematu]10829
218[Brak tematu]10813
219[Brak tematu]10811
220[Brak tematu]10757
221[Brak tematu]10751
222[Brak tematu]10730
223[Brak tematu]10725
224[Brak tematu]10719
225[Brak tematu]10706
226[Brak tematu]10662
227[Brak tematu]10651
228[Brak tematu]10631
229[Brak tematu]10624
230[Brak tematu]10584
231Referat Gospodarki Nieruchomościami10577
232OGŁOSZENIE10572
233[Brak tematu]10490
234[Brak tematu]10457
235[Brak tematu]10451
236[Brak tematu]10355
237[Brak tematu]10336
238[Brak tematu]10325
239[Brak tematu]10319
240[Brak tematu]10271
241[Brak tematu]10228
242[Brak tematu]10215
243[Brak tematu]10121
244[Brak tematu]10086
245[Brak tematu]10083
246[Brak tematu]10078
247[Brak tematu]10055
248[Brak tematu]10047
249[Brak tematu]9970
250[Brak tematu]9919
251[Brak tematu]9830
252[Brak tematu]9811
253[Brak tematu]9808
254[Brak tematu]9801
255[Brak tematu]9798
256[Brak tematu]9776
257[Brak tematu]9755
258[Brak tematu]9735
259Przetargi rozsztrzygnięte w roku 20069713
260przyjęcia interesantów9680
261[Brak tematu]9665
262[Brak tematu]9658
263[Brak tematu]9644
264[Brak tematu]9625
265[Brak tematu]9618
266[Brak tematu]9614
267[Brak tematu]9577
268[Brak tematu]9574
269[Brak tematu]9572
270[Brak tematu]9514
271[Brak tematu]9475
272[Brak tematu]9426
273[Brak tematu]9415
274[Brak tematu]9409
275[Brak tematu]9397
276[Brak tematu]9390
277[Brak tematu]9345
278Paln Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 20139278
279[Brak tematu]9236
280[Brak tematu]9235
281[Brak tematu]9222
282[Brak tematu]9212
283położenie9139
284[Brak tematu]9070
285[Brak tematu]9018
286[Brak tematu]9017
287[Brak tematu]8994
288[Brak tematu]8993
289[Brak tematu]8956
290[Brak tematu]8946
291[Brak tematu]8931
292[Brak tematu]8918
293[Brak tematu]8843
294[Brak tematu]8838
295Referat Spraw Obywatelskich - USC8796
296[Brak tematu]8769
297[Brak tematu]8687
298[Brak tematu]8686
299[Brak tematu]8670
300[Brak tematu]8669
301[Brak tematu]8586
302[Brak tematu]8556
303[Brak tematu]8537
304[Brak tematu]8532
305[Brak tematu]8529
306[Brak tematu]8516
307akty prawne dotyczące gminy8494
308[Brak tematu]8488
309[Brak tematu]8476
310[Brak tematu]8453
311[Brak tematu]8451
312[Brak tematu]8432
313[Brak tematu]8425
314[Brak tematu]8422
315[Brak tematu]8420
316[Brak tematu]8415
317[Brak tematu]8396
318[Brak tematu]8387
319ewidencje, rejestry i archiwa8350
320[Brak tematu]8335
321[Brak tematu]8326
322[Brak tematu]8297
323[Brak tematu]8295
324[Brak tematu]8291
325[Brak tematu]8278
326[Brak tematu]8276
327[Brak tematu]8274
328[Brak tematu]8257
329[Brak tematu]8245
330[Brak tematu]8244
331[Brak tematu]8242
332[Brak tematu]8241
333[Brak tematu]8238
334[Brak tematu]8234
335[Brak tematu]8226
336[Brak tematu]8215
337[Brak tematu]8212
338[Brak tematu]8210
339[Brak tematu]8206
340[Brak tematu]8187
341[Brak tematu]8174
342[Brak tematu]8173
343[Brak tematu]8172
344[Brak tematu]8160
345[Brak tematu]8156
346[Brak tematu]8155
347Wyniki konkursów dotacyjnych na 20138130
348[Brak tematu]8128
349[Brak tematu]8125
350O B W I E S Z C Z E N I E8121
351[Brak tematu]8117
352[Brak tematu]8107
353Referat Budżetowo - Finansowo - Podatkowy8105
354O B W I E S Z C Z E N I E8088
355[Brak tematu]8079
356[Brak tematu]8075
357[Brak tematu]8074
358[Brak tematu]8067
359[Brak tematu]8066
360[Brak tematu]8041
361[Brak tematu]7976
362[Brak tematu]7955
363[Brak tematu]7950
364O B W I E S Z C Z E N I E7943
365[Brak tematu]7916
366[Brak tematu]7916
367[Brak tematu]7906
368[Brak tematu]7873
369[Brak tematu]7868
370[Brak tematu]7830
371[Brak tematu]7821
372[Brak tematu]7820
373[Brak tematu]7819
374[Brak tematu]7818
375[Brak tematu]7813
376[Brak tematu]7809
377[Brak tematu]7808
378[Brak tematu]7803
379[Brak tematu]7801
380[Brak tematu]7800
381[Brak tematu]7796
382[Brak tematu]7775
383statut Gminy Brwinów7767
384Straż Miejska7755
385[Brak tematu]7742
386[Brak tematu]7739
387[Brak tematu]7734
388zabytki7720
389[Brak tematu]7711
390[Brak tematu]7704
391[Brak tematu]7697
392[Brak tematu]7695
393[Brak tematu]7695
394[Brak tematu]7690
395[Brak tematu]7679
396[Brak tematu]7675
397[Brak tematu]7674
398[Brak tematu]7662
399[Brak tematu]7660
400[Brak tematu]7645
401[Brak tematu]7641
402[Brak tematu]7640
403[Brak tematu]7625
404[Brak tematu]7621
405[Brak tematu]7598
406[Brak tematu]7596
407[Brak tematu]7591
408[Brak tematu]7573
409[Brak tematu]7570
410[Brak tematu]7558
411[Brak tematu]7535
412[Brak tematu]7532
413[Brak tematu]7509
414[Brak tematu]7486
415[Brak tematu]7482
416[Brak tematu]7472
417[Brak tematu]7472
418Kompetencje Rady7461
419[Brak tematu]7429
420[Brak tematu]7406
421[Brak tematu]7405
422[Brak tematu]7401
423[Brak tematu]7366
424[Brak tematu]7353
425O B W I E S Z C Z E N I E7353
426[Brak tematu]7350
427[Brak tematu]7334
428[Brak tematu]7334
429[Brak tematu]7325
430[Brak tematu]7295
431[Brak tematu]7293
432[Brak tematu]7269
433[Brak tematu]7248
434[Brak tematu]7245
435[Brak tematu]7244
436[Brak tematu]7243
437[Brak tematu]7235
438[Brak tematu]7211
439[Brak tematu]7208
440[Brak tematu]7174
441historia7172
442[Brak tematu]7157
443[Brak tematu]7144
444[Brak tematu]7092
445[Brak tematu]7090
446[Brak tematu]7082
447[Brak tematu]7060
448[Brak tematu]7020
449[Brak tematu]6999
450[Brak tematu]6998
451[Brak tematu]6993
452[Brak tematu]6964
453[Brak tematu]6899
454[Brak tematu]6897
455[Brak tematu]6868
456[Brak tematu]6838
457[Brak tematu]6828
458[Brak tematu]6771
459[Brak tematu]6765
460[Brak tematu]6762
461[Brak tematu]6752
462[Brak tematu]6726
463[Brak tematu]6687
464[Brak tematu]6615
465[Brak tematu]6561
466[Brak tematu]6541
467[Brak tematu]6533
468[Brak tematu]6531
469[Brak tematu]6459
470Referat Kadr i Organizacji6455
471[Brak tematu]6415
472[Brak tematu]6392
473[Brak tematu]6386
474[Brak tematu]6362
475[Brak tematu]6361
476[Brak tematu]6347
477[Brak tematu]6324
478[Brak tematu]6302
479[Brak tematu]6281
480[Brak tematu]6274
481[Brak tematu]6271
482[Brak tematu]6241
483[Brak tematu]6228
484[Brak tematu]6210
485[Brak tematu]6205
486[Brak tematu]6180
487Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów6167
488[Brak tematu]6162
489Ogłoszenie6160
490Ogłoszenie6159
491Ogłoszenie6152
492[Brak tematu]6150
493[Brak tematu]6130
494Obwieszczenie6130
495OGŁOSZENIE 6129
496Ogłoszenie6128
497Obwieszczenie6127
498[Brak tematu]6114
499[Brak tematu]6085
500[Brak tematu]6081
501Wyniki konkursu dotacyjnego: sport6076
502Drugi konkurs dotacyjny w sferze kultury6060
503[Brak tematu]6029
504[Brak tematu]6015
505[Brak tematu]6005
506[Brak tematu]5987
507[Brak tematu]5974
508[Brak tematu]5970
509[Brak tematu]5940
510[Brak tematu]5937
511[Brak tematu]5901
512[Brak tematu]5898
513[Brak tematu]5897
514[Brak tematu]5883
515[Brak tematu]5879
516[Brak tematu]5874
517O g ł o s z e n i e5868
518[Brak tematu]5851
519O B W I E S Z C Z E N I E5851
520[Brak tematu]5847
521[Brak tematu]5828
522[Brak tematu]5820
523[Brak tematu]5819
524[Brak tematu]5814
525[Brak tematu]5793
526[Brak tematu]5793
527Ogłoszenie5790
528[Brak tematu]5787
529[Brak tematu]5784
530Ogłoszenie5779
531Ogłoszenie5767
532[Brak tematu]5745
533Ogłoszenie5733
534[Brak tematu]5727
535[Brak tematu]5691
536[Brak tematu]5684
537[Brak tematu]5678
538[Brak tematu]5678
539[Brak tematu]5670
540[Brak tematu]5631
541[Brak tematu]5629
542[Brak tematu]5610
543[Brak tematu]5604
544[Brak tematu]5601
545[Brak tematu]5600
546[Brak tematu]5598
547[Brak tematu]5588
548[Brak tematu]5585
549[Brak tematu]5578
550[Brak tematu]5577
551[Brak tematu]5561
552Referat Działalności Gospodarczej5559
553[Brak tematu]5543
554Obwieszczenie5522
555[Brak tematu]5516
556 Drugi konkurs dotacyjny na kulturę rozstrzygnięty5486
557[Brak tematu]5479
558[Brak tematu]5478
559[Brak tematu]5441
560[Brak tematu]5427
561[Brak tematu]5406
562[Brak tematu]5347
563[Brak tematu]5329
564[Brak tematu]5307
565[Brak tematu]5293
566[Brak tematu]5276
567[Brak tematu]5275
568[Brak tematu]5274
569[Brak tematu]5270
570[Brak tematu]5256
571[Brak tematu]5212
572SKŁADY KOMISJI RADY MIEJSKIEJ5212
573[Brak tematu]5201
574[Brak tematu]5163
575[Brak tematu]5161
576[Brak tematu]5160
577[Brak tematu]5148
578[Brak tematu]5145
579[Brak tematu]5143
580[Brak tematu]5090
581[Brak tematu]5072
582[Brak tematu]5026
583[Brak tematu]5015
584[Brak tematu]5014
585[Brak tematu]4986
586[Brak tematu]4982
587[Brak tematu]4980
588[Brak tematu]4978
589[Brak tematu]4961
590[Brak tematu]4951
591[Brak tematu]4948
592[Brak tematu]4935
593[Brak tematu]4935
594[Brak tematu]4932
595[Brak tematu]4919
596[Brak tematu]4916
597[Brak tematu]4913
598[Brak tematu]4891
599[Brak tematu]4884
600[Brak tematu]4871
601[Brak tematu]4849
602[Brak tematu]4849
603[Brak tematu]4842
604[Brak tematu]4833
605[Brak tematu]4821
606[Brak tematu]4791
607[Brak tematu]4790
608[Brak tematu]4776
609[Brak tematu]4774
610O G Ł O S Z E N I E4774
611[Brak tematu]4771
612[Brak tematu]4767
613Kodeks Etyki Radnego4742
614[Brak tematu]4733
615[Brak tematu]4709
616[Brak tematu]4707
617[Brak tematu]4704
618[Brak tematu]4683
619[Brak tematu]4671
620[Brak tematu]4656
621[Brak tematu]4639
622Ogłoszenie4626
623[Brak tematu]4615
624[Brak tematu]4603
625[Brak tematu]4584
626[Brak tematu]4573
627[Brak tematu]4572
628[Brak tematu]4567
629[Brak tematu]4526
630[Brak tematu]4522
631[Brak tematu]4516
632[Brak tematu]4487
633[Brak tematu]4473
634STATUT SOŁECTW4446
635[Brak tematu]4432
636[Brak tematu]4426
637[Brak tematu]4422
638[Brak tematu]4418
639Rozstrzygniecie konkursu dotacyjnego4416
640[Brak tematu]4402
641[Brak tematu]4399
642[Brak tematu]4388
643[Brak tematu]4375
644[Brak tematu]4372
645[Brak tematu]4342
646[Brak tematu]4319
647[Brak tematu]4276
648[Brak tematu]4269
649[Brak tematu]4266
650[Brak tematu]4262
651[Brak tematu]4258
652[Brak tematu]4245
653[Brak tematu]4197
654[Brak tematu]4195
655[Brak tematu]4188
656[Brak tematu]4179
657[Brak tematu]4167
658Zawiadomienie4146
659[Brak tematu]4142
660[Brak tematu]4130
661[Brak tematu]4129
662[Brak tematu]4125
663[Brak tematu]4121
664[Brak tematu]4107
665[Brak tematu]4105
666OBWIESZCZENIE4068
667[Brak tematu]4064
668[Brak tematu]4063
669[Brak tematu]4063
670[Brak tematu]4012
671[Brak tematu]4005
672[Brak tematu]3997
673[Brak tematu]3989
674[Brak tematu]3982
675[Brak tematu]3982
676[Brak tematu]3975
677[Brak tematu]3972
678[Brak tematu]3938
679[Brak tematu]3938
680[Brak tematu]3910
681[Brak tematu]3904
682[Brak tematu]3843
683Biuro Rady Miejskiej3842
684[Brak tematu]3837
685[Brak tematu]3815
686[Brak tematu]3798
687[Brak tematu]3782
688[Brak tematu]3782
689[Brak tematu]3781
690[Brak tematu]3776
691[Brak tematu]3776
692[Brak tematu]3775
693[Brak tematu]3775
694[Brak tematu]3771
695[Brak tematu]3771
696[Brak tematu]3770
697[Brak tematu]3769
698[Brak tematu]3769
699[Brak tematu]3767
700[Brak tematu]3767
701[Brak tematu]3766
702[Brak tematu]3764
703[Brak tematu]3764
704[Brak tematu]3764
705[Brak tematu]3762
706[Brak tematu]3762
707[Brak tematu]3760
708[Brak tematu]3759
709[Brak tematu]3759
710[Brak tematu]3759
711[Brak tematu]3756
712[Brak tematu]3756
713[Brak tematu]3753
714[Brak tematu]3753
715[Brak tematu]3753
716[Brak tematu]3753
717[Brak tematu]3752
718[Brak tematu]3752
719[Brak tematu]3752
720[Brak tematu]3751
721[Brak tematu]3749
722[Brak tematu]3748
723[Brak tematu]3747
724[Brak tematu]3747
725[Brak tematu]3747
726[Brak tematu]3747
727[Brak tematu]3746
728[Brak tematu]3744
729[Brak tematu]3743
730[Brak tematu]3743
731[Brak tematu]3742
732[Brak tematu]3742
733[Brak tematu]3741
734[Brak tematu]3740
735[Brak tematu]3739
736[Brak tematu]3739
737[Brak tematu]3738
738[Brak tematu]3738
739[Brak tematu]3738
740[Brak tematu]3737
741[Brak tematu]3737
742[Brak tematu]3737
743[Brak tematu]3736
744[Brak tematu]3735
745[Brak tematu]3735
746[Brak tematu]3735
747[Brak tematu]3734
748[Brak tematu]3734
749[Brak tematu]3734
750[Brak tematu]3734
751[Brak tematu]3734
752[Brak tematu]3734
753[Brak tematu]3733
754[Brak tematu]3733
755[Brak tematu]3732
756[Brak tematu]3732
757[Brak tematu]3731
758[Brak tematu]3731
759[Brak tematu]3731
760[Brak tematu]3730
761[Brak tematu]3730
762[Brak tematu]3730
763[Brak tematu]3729
764[Brak tematu]3729
765[Brak tematu]3729
766[Brak tematu]3728
767[Brak tematu]3728
768[Brak tematu]3728
769[Brak tematu]3728
770[Brak tematu]3728
771[Brak tematu]3728
772[Brak tematu]3728
773SPN-II.7533.387.2015.SP3728
774[Brak tematu]3727
775[Brak tematu]3727
776[Brak tematu]3727
777[Brak tematu]3726
778[Brak tematu]3726
779[Brak tematu]3726
780[Brak tematu]3726
781[Brak tematu]3725
782[Brak tematu]3725
783[Brak tematu]3724
784[Brak tematu]3724
785[Brak tematu]3724
786[Brak tematu]3724
787[Brak tematu]3724
788[Brak tematu]3723
789[Brak tematu]3723
790[Brak tematu]3723
791[Brak tematu]3723
792[Brak tematu]3723
793[Brak tematu]3723
794[Brak tematu]3722
795[Brak tematu]3722
796[Brak tematu]3722
797[Brak tematu]3721
798[Brak tematu]3721
799[Brak tematu]3721
800[Brak tematu]3721
801[Brak tematu]3721
802[Brak tematu]3721
803[Brak tematu]3720
804[Brak tematu]3720
805[Brak tematu]3720
806[Brak tematu]3719
807[Brak tematu]3719
808[Brak tematu]3719
809[Brak tematu]3719
810[Brak tematu]3718
811[Brak tematu]3718
812[Brak tematu]3717
813[Brak tematu]3717
814[Brak tematu]3717
815[Brak tematu]3717
816[Brak tematu]3717
817[Brak tematu]3717
818[Brak tematu]3716
819[Brak tematu]3715
820[Brak tematu]3715
821[Brak tematu]3714
822[Brak tematu]3714
823[Brak tematu]3714
824[Brak tematu]3714
825[Brak tematu]3714
826[Brak tematu]3714
827[Brak tematu]3713
828[Brak tematu]3713
829[Brak tematu]3712
830[Brak tematu]3712
831[Brak tematu]3711
832[Brak tematu]3711
833[Brak tematu]3710
834[Brak tematu]3710
835[Brak tematu]3710
836[Brak tematu]3708
837[Brak tematu]3708
838[Brak tematu]3707
839[Brak tematu]3705
840[Brak tematu]3703
841[Brak tematu]3703
842[Brak tematu]3702
843[Brak tematu]3700
844[Brak tematu]3699
845[Brak tematu]3698
846[Brak tematu]3698
847[Brak tematu]3698
848[Brak tematu]3696
849[Brak tematu]3695
850[Brak tematu]3694
851[Brak tematu]3694
852[Brak tematu]3694
853[Brak tematu]3694
854[Brak tematu]3694
855[Brak tematu]3694
856[Brak tematu]3694
857[Brak tematu]3693
858[Brak tematu]3693
859[Brak tematu]3693
860[Brak tematu]3693
861[Brak tematu]3693
862[Brak tematu]3693
863[Brak tematu]3693
864[Brak tematu]3693
865[Brak tematu]3693
866[Brak tematu]3693
867[Brak tematu]3692
868[Brak tematu]3692
869[Brak tematu]3692
870[Brak tematu]3692
871[Brak tematu]3691
872[Brak tematu]3691
873[Brak tematu]3691
874[Brak tematu]3691
875[Brak tematu]3691
876[Brak tematu]3691
877[Brak tematu]3691
878[Brak tematu]3691
879[Brak tematu]3691
880[Brak tematu]3691
881[Brak tematu]3691
882[Brak tematu]3690
883[Brak tematu]3690
884[Brak tematu]3690
885[Brak tematu]3690
886[Brak tematu]3690
887[Brak tematu]3690
888[Brak tematu]3689
889[Brak tematu]3689
890[Brak tematu]3689
891[Brak tematu]3689
892[Brak tematu]3689
893[Brak tematu]3689
894[Brak tematu]3689
895[Brak tematu]3689
896[Brak tematu]3689
897[Brak tematu]3689
898[Brak tematu]3689
899[Brak tematu]3689
900[Brak tematu]3688
901[Brak tematu]3688
902[Brak tematu]3688
903[Brak tematu]3688
904[Brak tematu]3688
905[Brak tematu]3688
906[Brak tematu]3688
907[Brak tematu]3688
908[Brak tematu]3688
909[Brak tematu]3687
910[Brak tematu]3687
911[Brak tematu]3687
912[Brak tematu]3687
913[Brak tematu]3687
914[Brak tematu]3687
915[Brak tematu]3687
916[Brak tematu]3687
917[Brak tematu]3687
918[Brak tematu]3687
919[Brak tematu]3687
920[Brak tematu]3687
921[Brak tematu]3686
922[Brak tematu]3686
923[Brak tematu]3686
924[Brak tematu]3686
925[Brak tematu]3686
926[Brak tematu]3686
927[Brak tematu]3686
928[Brak tematu]3686
929[Brak tematu]3686
930[Brak tematu]3685
931[Brak tematu]3685
932[Brak tematu]3685
933[Brak tematu]3685
934[Brak tematu]3685
935[Brak tematu]3685
936[Brak tematu]3684
937[Brak tematu]3684
938[Brak tematu]3684
939[Brak tematu]3684
940[Brak tematu]3683
941[Brak tematu]3683
942[Brak tematu]3680
943[Brak tematu]3678
944[Brak tematu]3675
945[Brak tematu]3648
946[Brak tematu]3648
947[Brak tematu]3640
948[Brak tematu]3637
949[Brak tematu]3577
950[Brak tematu]3577
951[Brak tematu]3565
952[Brak tematu]3549
953[Brak tematu]3543
954[Brak tematu]3512
955[Brak tematu]3472
956[Brak tematu]3471
957Biuro Radców Prawnych3469
958[Brak tematu]3460
959[Brak tematu]3439
960[Brak tematu]3431
961[Brak tematu]3401
962[Brak tematu]3390
963[Brak tematu]3384
964[Brak tematu]3381
965[Brak tematu]3377
966[Brak tematu]3376
967[Brak tematu]3367
968[Brak tematu]3360
969[Brak tematu]3348
970Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych3347
971[Brak tematu]3341
972[Brak tematu]3335
973[Brak tematu]3329
974[Brak tematu]3306
975[Brak tematu]3279
976[Brak tematu]3265
977[Brak tematu]3243
978[Brak tematu]3243
979[Brak tematu]3239
980[Brak tematu]3206
981sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok3197
982[Brak tematu]3191
983[Brak tematu]3191
984[Brak tematu]3177
985[Brak tematu]3169
986[Brak tematu]3162
987informacja o stanie mienia komunalnego3117
988[Brak tematu]3115
989[Brak tematu]3111
990[Brak tematu]3109
991[Brak tematu]3104
992[Brak tematu]3059
993[Brak tematu]3057
994[Brak tematu]3035
995[Brak tematu]3029
996[Brak tematu]3004
997[Brak tematu]2994
998[Brak tematu]2988
999[Brak tematu]2967
1000[Brak tematu]2967
1001[Brak tematu]2965
1002[Brak tematu]2957
1003[Brak tematu]2951
1004Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej2939
1005[Brak tematu]2935
1006[Brak tematu]2897
1007[Brak tematu]2869
1008[Brak tematu]2856
1009[Brak tematu]2855
1010[Brak tematu]2770
1011[Brak tematu]2766
1012Składy Komisji Rady Miejskiej VI Kadencji2742
1013Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji na realizację inwestycji drogowej2729
1014[Brak tematu]2721
1015[Brak tematu]2703
1016[Brak tematu]2685
1017[Brak tematu]2628
1018[Brak tematu]2608
1019[Brak tematu]2593
1020[Brak tematu]2590
1021[Brak tematu]2572
1022[Brak tematu]2570
1023[Brak tematu]2567
1024[Brak tematu]2549
1025[Brak tematu]2542
1026Obwieszczenie2523
1027[Brak tematu]2521
1028[Brak tematu]2517
1029[Brak tematu]2508
1030[Brak tematu]2503
1031Obwieszczenie2499
1032[Brak tematu]2498
1033[Brak tematu]2492
1034[Brak tematu]2480
1035[Brak tematu]2479
1036[Brak tematu]2479
1037[Brak tematu]2465
1038[Brak tematu]2451
1039[Brak tematu]2432
1040Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 20052411
1041[Brak tematu]2408
1042[Brak tematu]2405
1043[Brak tematu]2404
1044[Brak tematu]2402
1045Informacja o podatkach i oplatach lokalnych2376
1046[Brak tematu]2371
1047[Brak tematu]2365
1048O B W I E S Z C Z E N I E2363
1049[Brak tematu]2361
1050[Brak tematu]2359
1051[Brak tematu]2339
1052Wykaz organów do zarządzania w warunkach zagrożenia i likwidacji skutków zagrożeń2324
1053[Brak tematu]2323
1054Obwieszczenie2323
1055Charakterystyka zagrożeń2313
1056[Brak tematu]2302
1057[Brak tematu]2299
1058[Brak tematu]2294
1059[Brak tematu]2294
1060[Brak tematu]2258
1061[Brak tematu]2256
1062[Brak tematu]2253
1063[Brak tematu]2234
1064[Brak tematu]2225
1065Uprawnienia i obowiązki organów zarządzających w warunkach zagrożeń2214
1066[Brak tematu]2182
1067[Brak tematu]2182
1068[Brak tematu]2179
1069[Brak tematu]2169
1070[Brak tematu]2165
1071[Brak tematu]2149
1072[Brak tematu]2148
1073[Brak tematu]2148
1074[Brak tematu]2147
1075[Brak tematu]2139
1076[Brak tematu]2138
1077[Brak tematu]2131
1078[Brak tematu]2129
1079[Brak tematu]2125
1080[Brak tematu]2121
1081Uprawnienia i obowiązki organów do likwidacji skutków zagrożeń2086
1082[Brak tematu]2082
1083[Brak tematu]2056
1084[Brak tematu]2056
1085[Brak tematu]2041
1086Obwieszczenie2027
1087Oświadczenia majątkowe za rok 20052018
1088[Brak tematu]1988
1089Obwieszczenie1982
1090[Brak tematu]1979
1091[Brak tematu]1950
1092[Brak tematu]1948
1093[Brak tematu]1946
1094Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brwinów1928
1095[Brak tematu]1919
1096[Brak tematu]1918
1097[Brak tematu]1907
1098[Brak tematu]1905
1099[Brak tematu]1891
1100[Brak tematu]1888
1101[Brak tematu]1866
1102[Brak tematu]1864
1103XI sesja1841
1104[Brak tematu]1835
1105Obwieszczenie1820
1106III sesja1814
1107[Brak tematu]1812
1108[Brak tematu]1794
1109[Brak tematu]1784
1110Oświadczenia majątkowe za rok 20041778
1111[Brak tematu]1776
1112Oświadczenia majątkowe za rok 20021768
1113[Brak tematu]1766
1114[Brak tematu]1766
1115[Brak tematu]1763
1116V sesja1763
1117XXIII sesja1759
1118[Brak tematu]1752
1119[Brak tematu]1744
1120[Brak tematu]1743
1121[Brak tematu]1743
1122[Brak tematu]1741
1123[Brak tematu]1740
1124[Brak tematu]1740
1125[Brak tematu]1734
1126[Brak tematu]1730
1127[Brak tematu]1726
1128[Brak tematu]1723
1129[Brak tematu]1722
1130[Brak tematu]1721
1131[Brak tematu]1717
1132[Brak tematu]1717
1133[Brak tematu]1716
1134[Brak tematu]1714
1135Budżet na rok 20081713
1136[Brak tematu]1711
1137[Brak tematu]1710
1138[Brak tematu]1710
1139[Brak tematu]1710
1140[Brak tematu]1708
1141[Brak tematu]1701
1142[Brak tematu]1701
1143[Brak tematu]1700
1144[Brak tematu]1700
1145[Brak tematu]1700
1146[Brak tematu]1700
1147[Brak tematu]1698
1148[Brak tematu]1696
1149[Brak tematu]1694
1150[Brak tematu]1694
1151[Brak tematu]1690
1152[Brak tematu]1690
1153[Brak tematu]1689
1154[Brak tematu]1688
1155[Brak tematu]1688
1156[Brak tematu]1687
1157[Brak tematu]1687
1158[Brak tematu]1684
1159[Brak tematu]1684
1160[Brak tematu]1683
1161[Brak tematu]1683
1162[Brak tematu]1681
1163[Brak tematu]1681
1164[Brak tematu]1680
1165[Brak tematu]1680
1166[Brak tematu]1680
1167[Brak tematu]1679
1168[Brak tematu]1678
1169[Brak tematu]1678
1170[Brak tematu]1677
1171[Brak tematu]1677
1172[Brak tematu]1676
1173[Brak tematu]1676
1174[Brak tematu]1676
1175[Brak tematu]1675
1176[Brak tematu]1674
1177[Brak tematu]1674
1178[Brak tematu]1673
1179[Brak tematu]1673
1180[Brak tematu]1673
1181[Brak tematu]1672
1182[Brak tematu]1672
1183[Brak tematu]1671
1184[Brak tematu]1669
1185[Brak tematu]1669
1186[Brak tematu]1669
1187[Brak tematu]1668
1188[Brak tematu]1667
1189[Brak tematu]1667
1190[Brak tematu]1667
1191[Brak tematu]1666
1192[Brak tematu]1666
1193Oświadczenia majątkowe za rok 20031666
1194[Brak tematu]1664
1195[Brak tematu]1664
1196[Brak tematu]1662
1197[Brak tematu]1660
1198[Brak tematu]1658
1199[Brak tematu]1657
1200[Brak tematu]1654
1201[Brak tematu]1653
1202[Brak tematu]1652
1203[Brak tematu]1652
1204VII sesja1652
1205[Brak tematu]1651
1206[Brak tematu]1649
1207[Brak tematu]1649
1208[Brak tematu]1647
1209[Brak tematu]1647
1210[Brak tematu]1647
1211[Brak tematu]1647
1212[Brak tematu]1646
1213[Brak tematu]1643
1214[Brak tematu]1643
1215[Brak tematu]1643
1216[Brak tematu]1643
1217[Brak tematu]1642
1218[Brak tematu]1642
1219[Brak tematu]1642
1220[Brak tematu]1642
1221[Brak tematu]1642
1222[Brak tematu]1641
1223[Brak tematu]1641
1224[Brak tematu]1641
1225[Brak tematu]1641
1226[Brak tematu]1641
1227[Brak tematu]1640
1228[Brak tematu]1640
1229[Brak tematu]1640
1230[Brak tematu]1639
1231[Brak tematu]1639
1232[Brak tematu]1638
1233[Brak tematu]1638
1234[Brak tematu]1638
1235[Brak tematu]1638
1236[Brak tematu]1637
1237[Brak tematu]1636
1238[Brak tematu]1636
1239[Brak tematu]1635
1240XX sesja1633
1241[Brak tematu]1611
1242[Brak tematu]1609
1243[Brak tematu]1608
1244[Brak tematu]1606
1245Sprawozdanie z wykonania budzetu Gminy Brwinów za rok 20061604
1246[Brak tematu]1591
1247I sesja1585
1248[Brak tematu]1581
1249[Brak tematu]1579
1250XIX sesja1576
1251[Brak tematu]1574
1252XIV sesja1565
1253Oświadczenia Majątkowe Kierowników Gminnych Jednostek Organizacyjnych za rok 20061562
1254[Brak tematu]1561
1255[Brak tematu]1559
1256[Brak tematu]1551
1257[Brak tematu]1546
1258[Brak tematu]1544
1259[Brak tematu]1542
1260[Brak tematu]1541
1261[Brak tematu]1541
1262[Brak tematu]1531
1263[Brak tematu]1530
1264[Brak tematu]1522
1265[Brak tematu]1520
1266Oświadczenia majątkowe za rok 20071512
1267[Brak tematu]1510
1268[Brak tematu]1504
1269VIII sesja1503
1270VI sesja1502
1271[Brak tematu]1500
1272[Brak tematu]1496
1273[Brak tematu]1493
1274[Brak tematu]1492
1275XVIII sesja1490
1276[Brak tematu]1485
1277[Brak tematu]1481
1278[Brak tematu]1462
1279XXVI sesja - 6 maja 2008 r.1461
1280[Brak tematu]1459
1281[Brak tematu]1456
1282[Brak tematu]1453
1283[Brak tematu]1448
1284[Brak tematu]1442
1285[Brak tematu]1441
1286[Brak tematu]1440
1287[Brak tematu]1436
1288[Brak tematu]1434
1289XIII sesja1428
1290[Brak tematu]1427
1291[Brak tematu]1425
1292[Brak tematu]1421
1293[Brak tematu]1421
1294[Brak tematu]1419
1295X sesja1418
1296[Brak tematu]1415
1297[Brak tematu]1409
1298[Brak tematu]1408
1299Projekt uchwały budżetowej na rok 20081407
1300[Brak tematu]1406
1301[Brak tematu]1406
1302[Brak tematu]1405
1303[Brak tematu]1405
1304[Brak tematu]1404
1305[Brak tematu]1402
1306[Brak tematu]1402
1307Zarządzenia Burmistrza - listopad 2004 r.1402
1308[Brak tematu]1401
1309XII sesja1398
1310[Brak tematu]1397
1311[Brak tematu]1395
1312[Brak tematu]1395
1313[Brak tematu]1392
1314[Brak tematu]1389
1315[Brak tematu]1389
1316[Brak tematu]1388
1317[Brak tematu]1388
1318[Brak tematu]1386
1319[Brak tematu]1386
1320[Brak tematu]1385
1321[Brak tematu]1383
1322[Brak tematu]1383
1323[Brak tematu]1382
1324[Brak tematu]1382
1325[Brak tematu]1382
1326[Brak tematu]1382
1327XV sesja1381
1328[Brak tematu]1379
1329[Brak tematu]1379
1330[Brak tematu]1374
1331[Brak tematu]1374
1332IX sesja1374
1333[Brak tematu]1372
1334[Brak tematu]1371
1335[Brak tematu]1370
1336[Brak tematu]1369
1337[Brak tematu]1369
1338[Brak tematu]1367
1339[Brak tematu]1364
1340[Brak tematu]1363
1341[Brak tematu]1362
1342[Brak tematu]1362
1343[Brak tematu]1361
1344[Brak tematu]1360
1345[Brak tematu]1360
1346[Brak tematu]1358
1347[Brak tematu]1358
1348[Brak tematu]1357
1349[Brak tematu]1357
1350[Brak tematu]1356
1351[Brak tematu]1356
1352[Brak tematu]1355
1353[Brak tematu]1354
1354[Brak tematu]1354
1355[Brak tematu]1353
1356[Brak tematu]1352
1357[Brak tematu]1352
1358[Brak tematu]1352
1359[Brak tematu]1351
1360[Brak tematu]1350
1361[Brak tematu]1350
1362IV sesja1350
1363IX sesja - 26 kwietnia 2007 r1350
1364[Brak tematu]1349
1365[Brak tematu]1349
1366[Brak tematu]1348
1367[Brak tematu]1348
1368[Brak tematu]1348
1369[Brak tematu]1348
1370[Brak tematu]1347
1371[Brak tematu]1347
1372[Brak tematu]1347
1373[Brak tematu]1346
1374[Brak tematu]1346
1375[Brak tematu]1345
1376[Brak tematu]1345
1377[Brak tematu]1345
1378[Brak tematu]1344
1379[Brak tematu]1344
1380[Brak tematu]1343
1381[Brak tematu]1343
1382[Brak tematu]1342
1383[Brak tematu]1342
1384[Brak tematu]1340
1385[Brak tematu]1340
1386[Brak tematu]1339
1387[Brak tematu]1339
1388[Brak tematu]1339
1389[Brak tematu]1338
1390[Brak tematu]1338
1391[Brak tematu]1338
1392[Brak tematu]1337
1393[Brak tematu]1333
1394[Brak tematu]1333
1395[Brak tematu]1333
1396[Brak tematu]1333
1397[Brak tematu]1333
1398[Brak tematu]1331
1399[Brak tematu]1331
1400[Brak tematu]1330
1401[Brak tematu]1330
1402[Brak tematu]1330
1403[Brak tematu]1329
1404[Brak tematu]1329
1405XX sesja1329
1406[Brak tematu]1328
1407[Brak tematu]1328
1408[Brak tematu]1328
1409[Brak tematu]1328
1410[Brak tematu]1327
1411[Brak tematu]1326
1412[Brak tematu]1326
1413[Brak tematu]1325
1414[Brak tematu]1325
1415[Brak tematu]1325
1416[Brak tematu]1324
1417[Brak tematu]1324
1418[Brak tematu]1324
1419[Brak tematu]1324
1420[Brak tematu]1323
1421[Brak tematu]1323
1422[Brak tematu]1322
1423[Brak tematu]1322
1424[Brak tematu]1321
1425[Brak tematu]1321
1426[Brak tematu]1321
1427[Brak tematu]1321
1428[Brak tematu]1320
1429[Brak tematu]1320
1430[Brak tematu]1320
1431[Brak tematu]1319
1432[Brak tematu]1319
1433[Brak tematu]1319
1434[Brak tematu]1318
1435[Brak tematu]1318
1436[Brak tematu]1318
1437[Brak tematu]1318
1438[Brak tematu]1318
1439[Brak tematu]1317
1440[Brak tematu]1317
1441[Brak tematu]1317
1442[Brak tematu]1317
1443[Brak tematu]1316
1444XVI sesja1316
1445[Brak tematu]1315
1446[Brak tematu]1315
1447II sesja1314
1448[Brak tematu]1299
1449[Brak tematu]1291
1450[Brak tematu]1290
1451[Brak tematu]1287
1452[Brak tematu]1285
1453[Brak tematu]1282
1454XXI sesja1264
1455lipiec 20031262
1456[Brak tematu]1261
1457Budżet na rok 20071258
1458[Brak tematu]1256
1459[Brak tematu]1254
1460[Brak tematu]1254
1461[Brak tematu]1253
1462[Brak tematu]1247
1463Zarządzenia Burmistrza - czerwiec 2005 r.1245
1464[Brak tematu]1240
1465[Brak tematu]1239
1466podatek od nieruchomości1239
1467Zarzadzenia Burmistrza - luty 2005 r.1237
1468[Brak tematu]1233
1469październik 20031233
1470[Brak tematu]1231
1471Budżet na rok 20061229
1472Zarządzenia Burmistrza - maj 2005 r.1229
1473[Brak tematu]1227
1474Oświadczenia majątkowe za rok 20071226
1475[Brak tematu]1225
1476[Brak tematu]1224
1477XXVI sesja - 6 maja 2008 r.1221
1478[Brak tematu]1220
1479[Brak tematu]1220
1480[Brak tematu]1218
1481[Brak tematu]1215
1482czerwiec 20031213
1483[Brak tematu]1212
1484luty 20031209
1485[Brak tematu]1208
1486Zarządzenia Burmistrza - marzec 2005 r.1198
1487[Brak tematu]1196
1488XVII sesja1195
1489Zarządzenia Burmistrza - marzec 20041195
1490[Brak tematu]1193
1491Zarządzenia Burmistrza - kwiecień 2005 r.1189
1492[Brak tematu]1187
1493[Brak tematu]1186
1494Zarządzenia Burmistrza - styczeń 2005 r.1176
1495Zarządzenia Burmistrza - czerwiec 20041175
1496[Brak tematu]1171
1497[Brak tematu]1170
1498[Brak tematu]1169
1499[Brak tematu]1164
1500[Brak tematu]1164
1501[Brak tematu]1164
1502Zarządzenia Burmistrza - grudzień 2004 r.1164
1503Zarządzenia Burmistrza - lipiec 2004 r.1163
1504[Brak tematu]1152
1505[Brak tematu]1150
1506[Brak tematu]1148
1507Zarządzenia Burmistrza - styczeń 2006 r.1147
1508Projekt uchwały budżetowej na rok 20071146
1509styczeń 20031145
1510[Brak tematu]1144
1511Zarządzenia Burmistrza - październik 2005 r.1143
1512Budżet na rok 20051139
1513Budżet na rok 20041135
1514Referat Spraw Obywateskich - USC1134
1515kwiecień 20031129
1516Zarządzenia Burmistrza - styczeń 20041129
1517[Brak tematu]1127
1518[Brak tematu]1127
1519[Brak tematu]1123
1520[Brak tematu]1120
1521Zarządzenia Burmistrza - kwiecień 20041118
1522[Brak tematu]1115
1523[Brak tematu]1106
1524Zarządzenia Burmistrza - czerwiec 2006 r.1102
1525Zarządzenia Burmistrza - grudzień 2005 r.1102
1526sierpień 20031101
1527Zarządzenia Burmistrza - sierpień 2005 r.1100
1528[Brak tematu]1098
1529grudzień 20031096
1530listopad 20031095
1531[Brak tematu]1094
1532[Brak tematu]1091
1533[Brak tematu]1091
1534Zarządzenia Burmistrza - październik 2004 r.1088
1535[Brak tematu]1081
1536Zarządzenia Burmistrza - sierpień 2004 r.1080
1537Zarządzenia Burmistrza - luty 20041076
1538[Brak tematu]1069
1539maj 20031069
1540Zarządzenia Burmistrza - listopad 2005 r.1067
1541[Brak tematu]1066
1542[Brak tematu]1061
1543Zarządzenia Burmistrza - lipiec 2005 r.1061
1544[Brak tematu]1059
1545VII SESJA RADY MIEJSKIEJ1058
1546wrzesień 20031051
1547Zarzadzenie Burmistrza - luty 2006 r.1051
1548[Brak tematu]1048
1549[Brak tematu]1046
1550Zarządzenia Burmistrza - wrzesień 2005 r.1046
1551VI sesja - 22 lutego 2007 r1045
1552[Brak tematu]1044
1553podatek od posiadania psów1044
1554Zarządzenia Burmistrza - wrzesień 2004 r.1042
1555[Brak tematu]1040
1556[Brak tematu]1039
1557Zarządzenia Burmistrza - maj 20041038
1558[Brak tematu]1034
1559[Brak tematu]1033
1560[Brak tematu]1027
1561[Brak tematu]1023
1562Zarządzenie Burmistrza - marzec 2006 r1023
1563[Brak tematu]1020
1564[Brak tematu]1019
1565XVII sesja - 29 listopada, 5 grudnia 2007 r. - od nr 131 do nr 1511016
1566[Brak tematu]1014
1567Zarządzenia Burmistrza - lipiec 20061013
1568[Brak tematu]1011
1569[Brak tematu]1008
1570marzec 20031008
1571Zarządzenia Burmistrza - kwiecień 2006 r.1007
1572[Brak tematu]995
1573[Brak tematu]992
1574[Brak tematu]992
1575XVI sesja - 29 października 2007 r.992
1576Zarządzenia Burmistrza - maj 2006991
1577Zarządzenia Bumistrza - czerwiec 2007 r.987
1578[Brak tematu]983
1579XI sesja - 28 czerwca 2007 r.982
1580[Brak tematu]977
1581[Brak tematu]974
1582Stawki podatku od nieruchomości w roku 2008971
1583Zarządzenia Burmistrza - sierpień 2006 r.971
1584[Brak tematu]969
1585XXI sesja - 4 lutego 2008 r.965
1586[Brak tematu]962
1587[Brak tematu]959
1588[Brak tematu]959
1589Zarządzenia Burmistrza - marzec 2007r.959
1590Zarządzenia Burmistrza - Grudzień 2006 r953
1591maj 2003952
1592[Brak tematu]951
1593[Brak tematu]948
1594Zarządzenia Burmistrza - kwiecień 2007946
1595Zarządzenia Burmistrza - luty 2007 r.946
1596[Brak tematu]943
1597[Brak tematu]934
1598Zarządzenia Burmistrza - Październik 2006 r933
1599[Brak tematu]927
1600[Brak tematu]924
1601Zarządzenia Burmistrza - styczeń 2007921
1602podatek od środków transportu919
1603XI sesja - 28 czerwca 2007 r.917
1604[Brak tematu]916
1605Zarządzenia Burmistrza - wrzesień 2006 r.916
1606VIII sesja - 3 kwietnia 2007 r.910
1607[Brak tematu]908
1608XXIII sesja - 18 marca 2008 r.906
1609[Brak tematu]903
1610[Brak tematu]901
1611[Brak tematu]901
1612XXVII sesja - 3 czerwca 2008 r.897
1613[Brak tematu]892
1614[Brak tematu]891
1615Zarządzenia Burmistrza - maj 2007 r887
1616XX sesja - 24 stycznia 2008 r.882
1617[Brak tematu]881
1618[Brak tematu]879
1619XXII sesja - 28 lutego 2008 r.877
1620[Brak tematu]874
1621XIX sesja - 27 grudnia 2007 r, 10 stycznia 2008 r.870
1622[Brak tematu]868
1623XV sesja - 19 września 2007 r.864
1624[Brak tematu]859
1625[Brak tematu]859
1626IX sesja - 26 kwietnia 2007 r.859
1627Zarządzenia Burmistrza - Listopad 2006 r855
1628[Brak tematu]853
1629XV sesja - 19 wrzśnia 2007 r.853
1630[Brak tematu]848
1631Zarządzenia Burmistrza - lipiec 2007 r846
1632XXV sesja - 24 kwietnia 2008 r.845
1633[Brak tematu]844
1634[Brak tematu]843
1635[Brak tematu]840
1636[Brak tematu]840
1637XXIV sesja - 2 kwietnia 2008 r.838
1638[Brak tematu]836
1639Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym w 2010 roku rozłożono na raty, odroczono lub umorzono należności podatkowe lub opłaty .834
1640[Brak tematu]829
1641[Brak tematu]827
1642[Brak tematu]827
1643[Brak tematu]825
1644XIV sesja - 6 września 2007 r.824
1645[Brak tematu]821
1646[Brak tematu]816
1647Oświadczenia majątkowe radnych za rok 2003816
1648[Brak tematu]813
1649XXIII sesja - 18 marca 2008 r.809
1650[Brak tematu]808
1651[Brak tematu]807
1652[Brak tematu]806
1653[Brak tematu]805
1654[Brak tematu]803
1655[Brak tematu]803
1656[Brak tematu]802
1657[Brak tematu]802
1658[Brak tematu]801
1659[Brak tematu]797
1660[Brak tematu]797
1661XIII sesja - 26 lipca 2007 r.795
1662[Brak tematu]790
1663XII sesja - 18 lipca 2007 r.787
1664[Brak tematu]786
1665[Brak tematu]786
1666[Brak tematu]784
1667[Brak tematu]783
1668[Brak tematu]776
1669[Brak tematu]772
1670Zarządzenia Burmistrza - październik 2007 r.768
1671[Brak tematu]762
1672X sesja - 24 maja 2007 r.761
1673[Brak tematu]760
1674Obejmowanie imprez i wydarzeń patronatem Burmistrza Gminy Brwinów760
1675[Brak tematu]759
1676[Brak tematu]758
1677[Brak tematu]755
1678[Brak tematu]754
1679Zarządzenia Burmistrza - sierpień 2007 r.754
1680XVIII sesja - 20 grudnia 2007 r.752
1681[Brak tematu]748
1682[Brak tematu]748
1683Uchwała nr II/14/ 2010 z dnia 22 grudnia 2010r.748
1684[Brak tematu]747
1685[Brak tematu]744
1686XII sesja - 18 lipca 2007 r.744
1687[Brak tematu]743
1688[Brak tematu]740
1689[Brak tematu]739
1690[Brak tematu]738
1691Zarządzenia Burmistrza - listopad 2007 r.737
1692XXIV sesja - 2 kwietnia 2008 r.731
1693[Brak tematu]728
1694[Brak tematu]728
1695XXXI sesja - 7 sierpnia 2008 r.724
1696[Brak tematu]722
1697[Brak tematu]721
1698[Brak tematu]716
1699Zarządzenia Burmistrza - wrzesień 2007 r.712
1700[Brak tematu]703
1701[Brak tematu]703
1702[Brak tematu]702
1703[Brak tematu]701
1704[Brak tematu]697
1705[Brak tematu]697
1706[Brak tematu]697
1707[Brak tematu]696
1708XXV sesja - 24 kwietnia 2008 r.694
1709Sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2007693
1710[Brak tematu]692
1711[Brak tematu]692
1712XVII sesja - 29 listopada 2007 r.691
1713Zarządzenia Burmistrza - luty 2008 r.684
1714[Brak tematu]682
1715[Brak tematu]682
1716Oświadczenia majątkowe Radnych za rok 2007681
1717Zarządzenia Burmistrza - marzec 2008 r.681
1718[Brak tematu]680
1719Zarządzenia Burmistrza - styczeń 2008 r.680
1720[Brak tematu]678
1721[Brak tematu]677
1722[Brak tematu]677
1723[Brak tematu]674
1724XXII sesja - 28 lutego 2008 r.673
1725[Brak tematu]672
1726[Brak tematu]671
1727[Brak tematu]671
1728[Brak tematu]669
1729[Brak tematu]668
1730[Brak tematu]668
1731XIV sesja - 6 września 2007 r.665
1732[Brak tematu]664
1733[Brak tematu]664
1734XXVIII sesja - 6 czerwca 2008 r.664
1735[Brak tematu]663
1736XVI sesja - 29 października 2007 r.658
1737[Brak tematu]657
1738[Brak tematu]657
1739[Brak tematu]656
1740[Brak tematu]650
1741Stawka podatku od posiadania psów650
1742[Brak tematu]648
1743[Brak tematu]647
1744[Brak tematu]645
1745[Brak tematu]643
1746[Brak tematu]639
1747[Brak tematu]638
1748Zarządzenie Nr 59/2008 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 12 listopada 2008 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na sprzedaż autobusu stanowiącego środek trwały Urzędu Gminy Brwinów. 633
1749[Brak tematu]630
1750[Brak tematu]629
1751[Brak tematu]626
1752[Brak tematu]626
1753[Brak tematu]624
1754[Brak tematu]623
1755[Brak tematu]622
1756Zarządzenia Burmistrza - grudzień 2007 r.621
1757Zarządzenia Burmistrza - kwiecień 2008 r.621
1758[Brak tematu]619
1759[Brak tematu]614
1760Stawki podatku od środków transportowych w roku 2008614
1761[Brak tematu]612
1762XXI sesja - 4 lutego 2008 r.610
1763[Brak tematu]609
1764[Brak tematu]609
1765[Brak tematu]607
1766[Brak tematu]605
1767[Brak tematu]605
1768[Brak tematu]601
1769Referat Budżetowo - Finansowo - Podatkowy599
1770XVIII sesja - 20 grudnia 2007 r.599
1771[Brak tematu]598
1772[Brak tematu]598
1773maj 2003598
1774Zarządzenia Burmistrza - maj 2008 r.598
1775[Brak tematu]595
1776[Brak tematu]595
1777Zarządzenia Burmistrza - lipiec 2008 r.595
1778[Brak tematu]594
1779[Brak tematu]592
1780[Brak tematu]592
1781Referat Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego586
1782[Brak tematu]585
1783[Brak tematu]580
1784[Brak tematu]580
1785Zarządzenia Burmistrza - sierpień 2008 r.580
1786[Brak tematu]577
1787[Brak tematu]576
1788[Brak tematu]574
1789[Brak tematu]573
1790[Brak tematu]572
1791[Brak tematu]568
1792[Brak tematu]568
1793XIII sesja - 26 lipca 2007 r.567
1794[Brak tematu]566
1795[Brak tematu]566
1796Sprawozdanie z wykonania budżetu za III kwartał 2007 r566
1797XXIX sesja - 18 czerwca 2008 r.566
1798[Brak tematu]565
1799czerwiec 2003565
1800[Brak tematu]564
1801[Brak tematu]564
1802[Brak tematu]564
1803[Brak tematu]563
1804Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2005 r562
1805Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2007 r.562
1806luty 2003560
1807[Brak tematu]557
1808[Brak tematu]557
1809luty 2003557
1810[Brak tematu]556
1811[Brak tematu]556
1812[Brak tematu]554
1813[Brak tematu]552
1814[Brak tematu]552
1815[Brak tematu]549
1816[Brak tematu]545
1817[Brak tematu]544
1818[Brak tematu]541
1819[Brak tematu]540
1820dowody osobiste540
1821styczeń 2003540
1822Zarządzenia Burmistrza - czerwiec 2008 r.540
1823[Brak tematu]539
1824[Brak tematu]537
1825[Brak tematu]536
1826luty 2003535
1827[Brak tematu]534
1828[Brak tematu]534
1829[Brak tematu]534
1830luty 2003533
1831maj 2003533
1832maj 2003531
1833Uchwała nr II/11/2010 z dnia 22 grudnia 2010r.530
1834kwiecień 2003529
1835[Brak tematu]524
1836[Brak tematu]524
1837luty 2003524
1838Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2006 r523
1839[Brak tematu]520
1840[Brak tematu]519
1841[Brak tematu]517
1842[Brak tematu]517
1843[Brak tematu]517
1844[Brak tematu]515
1845[Brak tematu]514
1846[Brak tematu]513
1847styczeń 2003509
1848[Brak tematu]506
1849[Brak tematu]505
1850marzec 2003505
1851[Brak tematu]504
1852Sporządzanie testamentu allograficznego przed Sekretarzem Gminy504
1853[Brak tematu]502
1854czerwiec 2003499
1855Referat Eksploatacji Sieci Wodociągowo - Kanalizacyjnej499
1856[Brak tematu]495
1857[Brak tematu]495
1858[Brak tematu]495
1859luty 2003494
1860luty 2003492
1861maj 2003491
1862[Brak tematu]487
1863[Brak tematu]487
1864[Brak tematu]486
1865[Brak tematu]485
1866[Brak tematu]481
1867Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej479
1868[Brak tematu]476
1869[Brak tematu]476
1870luty 2003476
1871[Brak tematu]474
1872marzec 2003471
1873[Brak tematu]467
1874[Brak tematu]466
1875kwiecień 2003464
1876styczeń 2003464
1877[Brak tematu]460
1878Zarządzenie 2003456
1879czerwiec 2003455
1880[Brak tematu]452
1881[Brak tematu]450
1882[Brak tematu]449
1883[Brak tematu]447
1884[Brak tematu]446
1885[Brak tematu]445
1886[Brak tematu]445
1887czerwiec 2003445
1888[Brak tematu]444
1889[Brak tematu]443
1890[Brak tematu]442
1891[Brak tematu]441
1892akt urodzenia441
1893[Brak tematu]440
1894[Brak tematu]438
1895[Brak tematu]438
1896[Brak tematu]438
1897akt małżeństwa438
1898[Brak tematu]437
1899[Brak tematu]437
1900zameldowanie436
1901[Brak tematu]435
1902Referat Kadr, Organizacji i Spraw Społecznych433
1903wzory wniosków431
1904[Brak tematu]430
1905czerwiec 2003430
1906czerwiec 2003429
1907[Brak tematu]428
1908[Brak tematu]424
1909[Brak tematu]423
1910[Brak tematu]420
1911[Brak tematu]420
1912[Brak tematu]417
1913[Brak tematu]416
1914[Brak tematu]416
1915[Brak tematu]415
1916[Brak tematu]415
1917[Brak tematu]415
1918[Brak tematu]415
1919[Brak tematu]415
1920czerwiec 2003415
1921zawarcie małżeństwa z obcokrajowcem415
1922[Brak tematu]414
1923czerwiec 2003414
1924[Brak tematu]413
1925czerwiec 2003412
1926[Brak tematu]411
1927[Brak tematu]408
1928[Brak tematu]408
1929Referat Inwestycyjno - Komunalny408
1930[Brak tematu]407
1931Tryb załatwienia sprawy404
1932[Brak tematu]403
1933[Brak tematu]403
1934[Brak tematu]403
1935[Brak tematu]402
1936[Brak tematu]399
1937[Brak tematu]399
1938[Brak tematu]398
1939czerwiec 2003398
1940zgłoszenie do ewidencji - uzyskanie wpisu397
1941[Brak tematu]396
1942czerwiec 2003396
1943[Brak tematu]395
1944[Brak tematu]393
1945[Brak tematu]392
1946[Brak tematu]392
1947[Brak tematu]391
1948zgłoszenie zmian we wpisie391
1949Straż Miejska390
1950[Brak tematu]389
1951[Brak tematu]389
1952akt zgonu389
1953ślub wyznaniowy /konkordatowy/389
1954[Brak tematu]388
1955[Brak tematu]388
1956[Brak tematu]387
1957[Brak tematu]387
1958[Brak tematu]387
1959opłaty387
1960[Brak tematu]383
1961[Brak tematu]381
1962[Brak tematu]375
1963decyzje USC375
1964[Brak tematu]374
1965[Brak tematu]373
1966[Brak tematu]372
1967[Brak tematu]372
1968[Brak tematu]372
1969[Brak tematu]372
1970wykreślenie z ewidencji371
1971[Brak tematu]370
1972[Brak tematu]370
1973[Brak tematu]370
1974zezwolenie na usunięcie drzewa/krzewu369
1975[Brak tematu]367
1976[Brak tematu]367
1977[Brak tematu]366
1978podatek od posiadania psów366
1979Projekt budżetu Gminy Brwinów na rok 2006366
1980[Brak tematu]365
1981[Brak tematu]365
1982wydawane zaświdczenia365
1983[Brak tematu]364
1984[Brak tematu]363
1985Możliwości odwołań363
1986wymeldowanie363
1987[Brak tematu]360
1988[Brak tematu]358
1989[Brak tematu]358
1990zanim zarejestrujesz działalność gospodarczą358
1991[Brak tematu]357
1992[Brak tematu]357
1993[Brak tematu]356
1994[Brak tematu]355
1995[Brak tematu]354
1996[Brak tematu]353
1997[Brak tematu]353
1998[Brak tematu]353
1999[Brak tematu]351
2000[Brak tematu]348
2001Stanowisko ds. Ewidencji Działalności Gospodarczej348
2002[Brak tematu]341
2003[Brak tematu]341
2004[Brak tematu]337
2005[Brak tematu]337
2006[Brak tematu]334
2007[Brak tematu]334
2008[Brak tematu]334
2009[Brak tematu]333
2010[Brak tematu]333
2011[Brak tematu]331
2012[Brak tematu]331
2013[Brak tematu]329
2014[Brak tematu]328
2015[Brak tematu]327
2016[Brak tematu]324
2017[Brak tematu]323
2018[Brak tematu]323
2019[Brak tematu]320
2020[Brak tematu]318
2021[Brak tematu]315
2022wzory wniosków314
2023[Brak tematu]311
2024[Brak tematu]309
2025[Brak tematu]304
2026[Brak tematu]302
2027[Brak tematu]302
2028[Brak tematu]301
2029[Brak tematu]299
2030[Brak tematu]299
2031[Brak tematu]297
2032[Brak tematu]295
2033[Brak tematu]294
2034[Brak tematu]291
2035[Brak tematu]291
2036[Brak tematu]290
2037[Brak tematu]289
2038Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015286
2039[Brak tematu]283
2040[Brak tematu]278
2041[Brak tematu]278
2042[Brak tematu]276
2043[Brak tematu]276
2044[Brak tematu]276
2045[Brak tematu]275
2046[Brak tematu]274
2047[Brak tematu]270
2048[Brak tematu]266
2049[Brak tematu]256
2050Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016 256
2051[Brak tematu]249
2052[Brak tematu]248
2053[Brak tematu]245
2054[Brak tematu]245
2055[Brak tematu]243
2056[Brak tematu]237
2057[Brak tematu]237
2058[Brak tematu]236
2059[Brak tematu]236
2060[Brak tematu]236
2061[Brak tematu]236
2062[Brak tematu]235
2063[Brak tematu]232
2064[Brak tematu]230
2065[Brak tematu]227
2066[Brak tematu]226
2067[Brak tematu]226
2068[Brak tematu]225
2069[Brak tematu]223
2070[Brak tematu]221
2071[Brak tematu]220
2072[Brak tematu]218
2073[Brak tematu]217
2074[Brak tematu]215
2075[Brak tematu]214
2076[Brak tematu]213
2077[Brak tematu]212
2078[Brak tematu]211
2079[Brak tematu]210
2080[Brak tematu]207
2081[Brak tematu]205
2082[Brak tematu]202
2083[Brak tematu]201
2084[Brak tematu]200
2085Referendum Ogólnokrajowe 2015200
2086[Brak tematu]196
2087[Brak tematu]195
2088Projekt uchwały budżetowej na rok 2006194
2089[Brak tematu]193
2090[Brak tematu]191
2091[Brak tematu]190
2092[Brak tematu]190
2093[Brak tematu]189
2094[Brak tematu]188
2095[Brak tematu]187
2096[Brak tematu]187
2097[Brak tematu]186
2098[Brak tematu]186
2099[Brak tematu]186
2100[Brak tematu]186
2101[Brak tematu]185
2102[Brak tematu]183
2103[Brak tematu]181
2104[Brak tematu]180
2105[Brak tematu]180
2106[Brak tematu]179
2107[Brak tematu]177
2108[Brak tematu]173
2109[Brak tematu]172
2110[Brak tematu]171
2111[Brak tematu]171
2112[Brak tematu]171
2113[Brak tematu]168
2114[Brak tematu]168
2115[Brak tematu]166
2116[Brak tematu]159
2117[Brak tematu]155
2118[Brak tematu]154
2119[Brak tematu]151
2120[Brak tematu]149
2121[Brak tematu]147
2122[Brak tematu]147
2123[Brak tematu]145
2124[Brak tematu]141
2125[Brak tematu]136
2126[Brak tematu]134
2127[Brak tematu]128
2128[Brak tematu]128
2129[Brak tematu]127
2130[Brak tematu]126
2131[Brak tematu]115
2132[Brak tematu]96
2133[Brak tematu]90
2134[Brak tematu]83
2135[Brak tematu]79
2136[Brak tematu]45
Powrót
 
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3888694 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij