Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl / AKTUALNOŚCI / Ogłoszenia
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
Zarządzenie nr 1/2010/NSP
Gminnego Komisarza Spisowego
z dnia 13 grudnia 2010 r.

w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Brwinowie.

Na podstawie art. 15 ust. 3 oraz art. 17 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 (Dz. U. Nr 47, poz. 277) zarządza się co następuje:

§ 1

1.    Do wykonania prac związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie Gminy Brwinów narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011 r. powołuję Gminne Biuro Spisowe, zwane dalej Biurem z siedzibą w Urzędzie Gminy Brwinów przy ul. Grodziskiej 12.

2.  W składa Biura wchodzą:
1) Gminny Komisarz Spisowy – Burmistrz Gminy Brwinów Arkadiusz Kosiński
2) Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego – Ewa Wierzgała
3) Członek Gminnego Biura Spisowego – Anna Mydlarz (lider gminny)
4) Członek Gminnego Biura Spisowego – Michał Larkowski
5) Członek Gminnego Biura Spisowego – Beata Sobieraj

§ 2

Do zadań Biura należy wykonywanie prac związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i opracowaniem wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań na terenie Gminy Brwinów, a w szczególności:

1)    aktualizacja dokumentacji wyjściowej do spisu,
2)    przeprowadzenie akcji informacyjnej i popularyzacyjnej opartej na materiałach  Centralnego Biura Spisowego,
3)    nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych,
4)    uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzkie Biuro Spisowe,
5)    zorganizowanie obchodu przedspisowego i odprawy przedspisowej  dla rachmistrzów,
6)    w przypadku rezygnacji rachmistrza spisowego lider przeprowadza szkolenie dla nowo powołanych osób z obsługi aplikacji mobilnej,
7)    przekazywanie do Wojewódzkiego Biura Spisowego meldunków o przebiegu prac spisowych na terenie Gminy Brwinów,
8)    kontrola przebiegu realizacji spisu, w razie problemów organizacyjnych zgłaszanie do Gminnego Komisarza Spisowego, a problemów metodologicznych do Wojewódzkiego Biura Spisowego,
9)    umożliwienie spisu właścicielom (zarządzającym), administratorom obiektów zbiorowego zakwaterowania,
10)    analizowanie raportów informujących o postępie prac w gminie,
11)    udzielanie rachmistrzom spisowym pomocy,
12)    opracowanie wykazu miejsc, w których przebywają osoby bezdomne,
13)    wsparcie rachmistrzów przeprowadzających spis wśród osób bezdomnych,
14)    współpraca z sąsiednimi gminami,
15)    wsparcie lidera gminnego w zakresie problemów technicznych oraz organizacyjnych,
16)     wprowadzanie do Systemu Zgłoszeniowego problemów, błędów aplikacji, zagadnień dotyczących kwestii merytorycznych oraz organizacyjnych spisu,
17)    sporządzenie raportu z przebiegu spisu i przesłanie do właściwego WBS do dnia 12 lipca 2011 roku.

§ 3

Poszczególne zadania realizowane będą w terminach określonych w „Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011”.

§ 4

Gminne Biuro Spisowe rozwiązuje się z dniem 22 lipca 2011 roku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas realizacji zadania tj. do dnia 22 lipca 2011 r.
Sprawą zajmują się:
Dodany 2010-12-16 14:11:36 przez Patryk Michalak         Wyświetlony: 22712
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2010-12-16 14:11:36               Historia zmian
Publikacja 2010-12-16 14:11:48
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3885790 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij