Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl

Lista zmian dotyczących wiadomości 6

LpModyfikowana przezData modyfikacjiOpis dokonanych zmian
1. Michał Piaseczny 2003-12-05 14:35:28edycja
[poprzednia wersja]
2. Michał Piaseczny 2003-12-05 15:29:24edycja
[poprzednia wersja]
3. Michał Piaseczny 2003-12-05 15:33:40edycja
[poprzednia wersja]
4. Michał Piaseczny 2003-12-05 15:37:57edycja
[poprzednia wersja]
5. Michał Piaseczny 2003-12-05 15:44:22edycja
[poprzednia wersja]
6. Patryk Michalak 2003-12-10 08:15:52edycja
[poprzednia wersja]
7. Patryk Michalak 2003-12-10 10:00:06zmiana zdiecia
[poprzednia wersja]
8. Małgorzata Russo 2004-05-04 09:52:33edy
[poprzednia wersja]
9. Małgorzata Russo 2004-10-18 16:04:00edy
[poprzednia wersja]
10. Małgorzata Russo 2004-10-18 16:06:20edy
[poprzednia wersja]
11. Małgorzata Russo 2004-10-18 16:07:59edy
[poprzednia wersja]
12. Małgorzata Russo 2004-10-19 13:31:56edy
[poprzednia wersja]
13. Małgorzata Russo 2004-10-19 13:34:48edy
[poprzednia wersja]
14. Małgorzata Russo 2004-10-27 11:34:07edy
[poprzednia wersja]
15. Małgorzata Russo 2004-10-27 11:35:34edy
[poprzednia wersja]
16. Małgorzata Russo 2004-10-27 11:36:24edy
[poprzednia wersja]
17. Małgorzata Russo 2004-11-23 14:34:53edy
[poprzednia wersja]
18. Małgorzata Russo 2004-11-29 10:47:13edy
[poprzednia wersja]
19. Patryk Michalak 2008-08-06 14:19:36zmiana fotografii
[poprzednia wersja]
20. Patryk Michalak 2008-08-08 14:46:58zmiana fotografi
[poprzednia wersja]
21. Patryk Michalak 2008-08-08 15:04:18zmiana fotografi pani sekretarz
[poprzednia wersja]
22. Patryk Michalak 2010-04-02 12:45:42z
[poprzednia wersja]
23. Patryk Michalak 2010-05-05 17:05:15z
[poprzednia wersja]
24. Patryk Michalak 2010-05-05 17:07:15z
[poprzednia wersja]
25. Patryk Michalak 2010-05-06 13:31:47z
[poprzednia wersja]
26. Patryk Michalak 2010-05-13 15:43:57z
[poprzednia wersja]
27. Patryk Michalak 2010-05-13 15:44:34z
[poprzednia wersja]
28. Patryk Michalak 2010-05-13 15:51:55z
[poprzednia wersja]
29. Patryk Michalak 2010-05-17 13:37:19z
[poprzednia wersja]
30. Patryk Michalak 2010-05-18 10:01:10z
[poprzednia wersja]
31. Patryk Michalak 2010-05-18 10:02:41z
[poprzednia wersja]
32. Patryk Michalak 2010-05-18 10:07:59z
[poprzednia wersja]
33. Patryk Michalak 2010-05-18 10:10:57z
[poprzednia wersja]
34. Patryk Michalak 2010-05-18 10:21:12z
[poprzednia wersja]
35. Patryk Michalak 2010-05-18 10:35:44z
[poprzednia wersja]
36. Patryk Michalak 2010-12-13 13:13:28z
[poprzednia wersja]
37. Patryk Michalak 2010-12-13 13:14:10z
[poprzednia wersja]
38. Patryk Michalak 2010-12-16 14:49:56z
[poprzednia wersja]
39. Patryk Michalak 2011-01-07 11:02:12z
[poprzednia wersja]
40. Patryk Michalak 2011-01-11 14:41:12z
[poprzednia wersja]
41. Patryk Michalak 2011-02-18 12:26:32Z
[poprzednia wersja]
42. Patryk Michalak 2011-02-24 09:12:07z
[poprzednia wersja]
43. Patryk Michalak 2011-03-02 15:27:44z
[poprzednia wersja]
44. Patryk Michalak 2011-12-01 12:14:01z
[poprzednia wersja]
45. Patryk Michalak 2011-12-02 12:43:07z
[poprzednia wersja]
46. Patryk Michalak 2013-02-11 09:11:03M.L.
[poprzednia wersja]
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3992392 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij