Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl

Lista zmian dotyczących wiadomości 234

LpModyfikowana przezData modyfikacjiOpis dokonanych zmian
1. Małgorzata Russo 2004-04-07 13:39:36edy
[poprzednia wersja]
2. Małgorzata Russo 2004-04-07 13:41:13edy
[poprzednia wersja]
3. Małgorzata Russo 2004-04-07 14:23:35edy
[poprzednia wersja]
4. Małgorzata Russo 2004-04-09 10:13:05edy
[poprzednia wersja]
5. Małgorzata Russo 2004-04-09 10:13:39edy
[poprzednia wersja]
6. Patryk Michalak 2004-04-09 10:34:29zmiany
[poprzednia wersja]
7. Małgorzata Russo 2004-04-09 11:15:39edy
[poprzednia wersja]
8. Małgorzata Russo 2004-04-09 11:16:48edy
[poprzednia wersja]
9. Małgorzata Russo 2004-05-04 10:22:18edy
[poprzednia wersja]
10. Małgorzata Russo 2004-05-06 12:50:55edy
[poprzednia wersja]
11. Małgorzata Russo 2004-05-06 13:22:15edy
[poprzednia wersja]
12. Małgorzata Russo 2004-05-13 14:03:51edy
[poprzednia wersja]
13. Małgorzata Russo 2004-06-17 09:01:48edy
[poprzednia wersja]
14. Małgorzata Russo 2004-06-17 09:05:24edy
[poprzednia wersja]
15. Małgorzata Russo 2004-06-17 13:30:21edy
[poprzednia wersja]
16. Małgorzata Russo 2004-06-17 13:57:57edy
[poprzednia wersja]
17. Małgorzata Russo 2004-08-09 14:44:49edy
[poprzednia wersja]
18. Małgorzata Russo 2004-09-02 08:29:48edy
[poprzednia wersja]
19. Małgorzata Russo 2004-10-20 15:07:40edy
[poprzednia wersja]
20. Małgorzata Russo 2004-11-09 14:44:20edy
[poprzednia wersja]
21. Małgorzata Russo 2004-12-21 15:41:19zakończenie kontroli w Zespole Szkół Nr 1
[poprzednia wersja]
22. Małgorzata Russo 2004-12-21 15:42:10edy
[poprzednia wersja]
23. Małgorzata Russo 2004-12-21 15:43:00edy
[poprzednia wersja]
24. Małgorzata Russo 2005-01-13 13:39:15kontrola w Zespole Szkół w Żółwinie
[poprzednia wersja]
25. Małgorzata Russo 2005-01-13 13:40:28data kontroli Żółwin
[poprzednia wersja]
26. Małgorzata Russo 2005-01-17 12:18:46kontrola Państwowej Inspekcji Pracy
[poprzednia wersja]
27. Małgorzata Russo 2005-04-25 17:50:25kontrola instrukcja kancelaryjna
[poprzednia wersja]
28. Patryk Michalak 2005-10-11 09:03:24zmiana
[poprzednia wersja]
29. Patryk Michalak 2005-10-14 14:53:07zmianay
[poprzednia wersja]
30. Patryk Michalak 2005-11-17 15:08:56zmiana
[poprzednia wersja]
31. Patryk Michalak 2005-11-17 15:09:45zmiana
[poprzednia wersja]
32. Patryk Michalak 2005-11-17 15:09:47zmiana
[poprzednia wersja]
33. Patryk Michalak 2005-11-17 15:10:40zmiana
[poprzednia wersja]
34. Adam Adamczyk 2007-06-05 11:13:16zmiana
[poprzednia wersja]
35. Adam Adamczyk 2008-07-11 15:29:34zmiana
[poprzednia wersja]
36. Patryk Michalak 2009-10-01 12:03:58z
[poprzednia wersja]
37. Patryk Michalak 2009-10-01 12:05:14z
[poprzednia wersja]
38. Patryk Michalak 2010-09-03 11:58:15z
[poprzednia wersja]
39. Patryk Michalak 2011-02-14 13:34:42z
[poprzednia wersja]
40. Patryk Michalak 2011-03-02 15:19:10z
[poprzednia wersja]
41. Patryk Michalak 2011-08-23 12:07:03z
[poprzednia wersja]
42. Patryk Michalak 2012-12-05 15:49:22dodanie
[poprzednia wersja]
43. Patryk Michalak 2013-07-16 09:52:16edycja
[poprzednia wersja]
44. admin admin 2017-12-07 18:33:59
[poprzednia wersja]
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3888694 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij