Menu Przedmiotowe
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia miasto
>Obwieszczenia gmina
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Brwinów na lata 2006 - 2013
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2015 r.
>LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY BRWINÓW NA LATA 2015 - 2025
>Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019
>Kontynuacja programu profilaktyki stomatologicznej w latach 2015 – 2016, przyjętego Uchwałą Nr XLIX.509.2014 Rady Miejskiej w Brwinowie w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki stomatologicznej prowadzony w latach 2013 – 2015 obejmujący dzieci z Gminy Brwinów w wieku 6 - 9 lat” realizowanego w latach 2014 - 2015
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>zabytki
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji publicznej obowiązująca w Gminie Brwinów
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Uchwała Nr LIX/586/2006 w sprawie ustalenia wysokości opłat pobieranych za udzielanie informacji publicznej w formie pisemnej i na nośnikach elektronicznych
>Zarządzenie Nr 56.2012 z dnia 30 sierpnia 2012 r. Burmistrza Gminy Brwinów w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystania informacji publicznej
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinów
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Wybory do Sejmu i Senatu RP 2011
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl

Lista zmian dotyczących wiadomości 1330

LpModyfikowana przezData modyfikacjiOpis dokonanych zmian
1. Michał Piaseczny 2003-12-05 09:19:37edycja
[poprzednia wersja]
2. Michał Piaseczny 2003-12-05 09:25:40edycja
[poprzednia wersja]
3. Michał Piaseczny 2003-12-05 09:28:21edycja
[poprzednia wersja]
4. Małgorzata Russo 2004-02-20 14:21:16edy
[poprzednia wersja]
5. Małgorzata Russo 2004-02-20 14:24:42edy
[poprzednia wersja]
6. Małgorzata Russo 2004-02-20 14:25:02edy
[poprzednia wersja]
7. Małgorzata Russo 2004-02-20 14:26:21edy
[poprzednia wersja]
8. Małgorzata Russo 2004-02-20 14:26:55edy
[poprzednia wersja]
9. Małgorzata Russo 2004-02-20 14:28:26edy
[poprzednia wersja]
10. Małgorzata Russo 2004-02-20 14:29:05edy
[poprzednia wersja]
11. Małgorzata Russo 2004-02-23 10:08:20edy
[poprzednia wersja]
12. Małgorzata Russo 2004-04-09 10:02:35edy
[poprzednia wersja]
13. Małgorzata Russo 2004-04-09 11:12:58edy
[poprzednia wersja]
14. Małgorzata Russo 2004-08-04 13:14:42edy
[poprzednia wersja]
15. Małgorzata Russo 2004-08-13 08:32:13edy
[poprzednia wersja]
16. Patryk Michalak 2004-08-18 14:13:42Edycja
[poprzednia wersja]
17. Małgorzata Russo 2004-09-01 09:57:41edy
[poprzednia wersja]
18. Małgorzata Russo 2004-09-01 09:58:56edy
[poprzednia wersja]
19. Małgorzata Russo 2004-09-01 10:05:35 edy
[poprzednia wersja]
20. Małgorzata Russo 2004-09-01 10:19:24edy
[poprzednia wersja]
21. Małgorzata Russo 2004-09-01 10:22:30edy
[poprzednia wersja]
22. Małgorzata Russo 2004-09-01 10:23:42edy
[poprzednia wersja]
23. Małgorzata Russo 2004-09-01 10:49:23edy
[poprzednia wersja]
24. Małgorzata Russo 2004-09-01 10:53:11edy
[poprzednia wersja]
25. Małgorzata Russo 2004-09-01 11:26:20edy
[poprzednia wersja]
26. Małgorzata Russo 2004-09-01 11:26:47edy
[poprzednia wersja]
27. Małgorzata Russo 2004-10-11 11:38:04edy
[poprzednia wersja]
28. Małgorzata Russo 2004-10-12 08:59:10edy
[poprzednia wersja]
29. Małgorzata Russo 2004-10-20 09:03:04edy
[poprzednia wersja]
30. Małgorzata Russo 2004-10-20 09:03:52edy
[poprzednia wersja]
31. Małgorzata Russo 2004-10-20 09:04:34edy
[poprzednia wersja]
32. Małgorzata Russo 2004-10-21 14:28:46edy
[poprzednia wersja]
33. Małgorzata Russo 2004-12-13 11:42:10edy
[poprzednia wersja]
34. Małgorzata Russo 2004-12-17 11:00:03edy
[poprzednia wersja]
35. Małgorzata Russo 2004-12-17 11:00:51edy
[poprzednia wersja]
36. Małgorzata Russo 2004-12-17 11:02:51edy
[poprzednia wersja]
37. Małgorzata Russo 2004-12-17 11:03:26edy
[poprzednia wersja]
38. Małgorzata Russo 2004-12-17 11:08:36edy
[poprzednia wersja]
39. Małgorzata Russo 2004-12-17 11:10:56edy
[poprzednia wersja]
40. Małgorzata Russo 2004-12-17 11:11:41edy
[poprzednia wersja]
41. Małgorzata Russo 2004-12-17 12:15:36edy
[poprzednia wersja]
42. Małgorzata Russo 2004-12-17 15:29:11edy
[poprzednia wersja]
43. Małgorzata Russo 2004-12-17 15:32:09edy
[poprzednia wersja]
44. Małgorzata Russo 2005-01-04 14:36:54edy
[poprzednia wersja]
45. Małgorzata Russo 2005-02-16 08:50:50edy
[poprzednia wersja]
46. Patryk Michalak 2005-03-16 15:35:52edzcja
[poprzednia wersja]
47. Małgorzata Russo 2005-04-06 14:43:03zmiana numeru konta bankowego
[poprzednia wersja]
48. Patryk Michalak 2006-04-11 12:51:59zmiana
[poprzednia wersja]
49. Patryk Michalak 2007-01-16 12:45:16zmiana
[poprzednia wersja]
50. Adam Adamczyk 2008-02-13 11:07:00zmiana
[poprzednia wersja]
51. Piotr Brzeźiński 2008-03-27 13:18:44dodano godziny otwarcia kasy
[poprzednia wersja]
52. Patryk Michalak 2009-02-18 10:09:50zmiay
[poprzednia wersja]
53. Patryk Michalak 2009-02-25 11:23:27edycja
[poprzednia wersja]
54. Patryk Michalak 2009-03-13 09:56:01edycja
[poprzednia wersja]
55. Patryk Michalak 2009-03-19 14:37:47z
[poprzednia wersja]
56. Patryk Michalak 2009-04-01 16:52:08z
[poprzednia wersja]
57. Patryk Michalak 2009-06-09 14:45:07z
[poprzednia wersja]
58. Patryk Michalak 2010-01-11 15:55:46z
[poprzednia wersja]
59. Patryk Michalak 2010-01-11 16:01:22z
[poprzednia wersja]
60. Patryk Michalak 2010-01-11 16:19:14z
[poprzednia wersja]
61. Patryk Michalak 2010-01-11 16:22:01z
[poprzednia wersja]
62. Patryk Michalak 2010-01-11 16:22:43z
[poprzednia wersja]
63. Patryk Michalak 2010-01-20 12:55:17z
[poprzednia wersja]
64. Patryk Michalak 2011-06-13 10:28:06zmiana
[poprzednia wersja]
65. Patryk Michalak 2011-10-03 16:52:24z
[poprzednia wersja]
66. Patryk Michalak 2011-11-02 14:39:14poprawki - M.L.
[poprzednia wersja]
67. Patryk Michalak 2011-11-02 15:04:04z
[poprzednia wersja]
68. Patryk Michalak 2012-10-10 20:05:43edycja - wykasowanie wodociagow
[poprzednia wersja]
69. Patryk Michalak 2013-04-04 10:27:36edycja
[poprzednia wersja]
70. Patryk Michalak 2013-04-12 11:36:10edycja
[poprzednia wersja]
71. Patryk Michalak 2013-07-04 13:48:59modyfikacja telefonów
[poprzednia wersja]
72. Patryk Michalak 2017-12-04 13:34:50mm
[poprzednia wersja]
73. Patryk Michalak 2017-12-06 10:32:57mm
[poprzednia wersja]
74. Patryk Michalak 2017-12-06 10:33:07mm
[poprzednia wersja]
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
3992392 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij