Menu Przedmiotowe
 
Referendum Gminne 4 czerwca 2017 r.
 
 
WYBORY
>Referendum Ogólnokrajowe 2015
>Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej - 2016
>Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
 
 
PORADNIK INTERESANTA / KARTY USŁUG
>Język migowy
>Skargi i wnioski
>Petycje
>Karta Dużej Rodziny
>Brwinowska Karta Mieszkańca
 
 
AKTUALNOŚCI
>Ogłoszenia
>Obwieszczenia
>Odbiór odpadów komunalnych
>Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbioru nieczystości stałych i ciekłych
>Plany zagospodarowania przestrzennego
 
 
RADA MIEJSKA
>Kompetencje
>Kodeks Etyki Radnego
>Biuro Rady Miejskiej
>Kadencja IV (2002 - 2006)
>Kadencja V (2006 - 2010)
>Kadencja VI (2010 - 2014)
>Kadencja VII (2014 - 2018)
 
 
BURMISTRZ
>Burmistrz i współpracownicy
>Przyjęcia interesantów
>Kompetencje Burmistrza i współpracowników
>Zarządzenia Burmistrza
>Zarządzenia Finansowe
>Umorzenia i ulgi w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
 
 
ZAMIERZENIA WŁADZ
>Współne Kierunki Rozwoju Gmin Obszaru Funkcjonalnego Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów
>Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Brwinowa na lata 2016-2023
>Program poprawy porządku
>Program Ochrony Środowiska
>Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brwinów w roku 2017.
>Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Brwinów
>Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Brwinów
>Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Brwinów
>Wykaz firm zajmujących się usuwaniem i utylizacją odpadów zawierających azbest
>Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Brwinów na lata 2009-2012 z perspektywą do 2016r
>Współpraca Gminy Brwinów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
>Inicjatywy lokalne
>Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2016
>Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w gminie Brwinów na lata 2014-2018
>Strategia rozwiązywania problemów społecznych gminy Brwinów na lata 2014-2020
>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Brwinów na 2017 r.
>”Program profilaktyki szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Brwinów po 65 roku życia na lata 2015 - 2019”
 
 
PRAWO
>Statut Gminy
>Ustawy dotyczące gminy
>Podatki i opłaty lokalne
 
 
URZĄD GMINY
>Struktura organizacyjna
>Regulamin organizacyjny
>Rejestry i ewidencje
>Kontrole prowadzone w Urzędzie Gminy
>Straż Miejska
>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy w Urzędzie Gminy
>E-urząd
>Telefony
>Nieodpłatna pomoc prawna
 
 
PRZETARGI ROZSTRZYGNIĘTE
>W roku 2006
>Informacje o przetargach po 2006 roku
 
 
BUDŻET
>Budżet na rok 2018
>Budżet na rok 2017
>Budżet na rok 2016
>Budżet na rok 2015
>Budżet na rok 2014
>Budżet na rok 2013
>Budżet na rok 2012
>Budżet na rok 2011
>Budżet na rok 2010
>Budżet na rok 2009
>Budżet na rok 2008
>Budżet na rok 2007
>Budżet na rok 2006
>Budżet na rok 2005
>Budżet na rok 2004
 
 
INFORMACJE O GMINIE
>historia
>Gminna ewidencja zabytków
>położenie
>Gmina Brwinów w liczbach
 
 
JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY
>Przedszkola
>Zespoły Szkół
>Liceum Ogónokształcące
>Środowiskowy Ośrodek Pomocy Społecznej
>Gminny Ośrodek Kultury
>Biblioteka Publiczna
>Oświadczenia majątkowe
>Oferty pracy
 
 
SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
>Statut sołectw
>Sołtysi i Rady Sołeckie
>Mapa sołectw
 
 
PODMIOTY REPREZENTUJĄCE SKARB PAŃSTWA
>Wojewoda
>Agencja Mienia Wojskowego
>ARiMR
>Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa
>PARP
>Wojskowa Agencja Mieszkaniowa
>Urząd Skarbowy
 
 
BEZPIECZEŃSTWO
>Zarządzanie w warunkach zagrożenia i warunkach kryzysowych
 
 
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
>Informacje ogólne
>Procedura ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
>Informacje nieudostępnione
>Wyciąg ze statutu o udostępnianiu informacji
>Instrukcja korzystania z BIP-u
>Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
>Ustawa o dostępie do informacji publicznej
>Rozporządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej
>Zarządzenie Nr 54.2016 Burmistrza Gminy Brwinów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia warunków ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
 
 
Działalnośc lobbingowa
 
 
OCHRONA ŚRODOWISKA
>Publiczny wykaz danych o środowisku
>Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na odbiór nieczystości ciekłych z terenu gminy Brwinó
>Analizy stanu gospodarki komunalnej
 
 
Mapa strony
>KARTY USŁUG
 
 
WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2014
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
brwinow.bipst.pl
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

URZĄD GMINY BRWINÓW

 

 

Godziny pracy Urzędu:
pon. 800 - 1800
wt. - czw. 800 - 1600

piątek 800 - 1400

Godziny pracy Kasy:
pon. 800 - 1800

wt. - czw. 800 - 1600

piątek 800 - 1400

05-840 Brwinów, ul. Grodziska 12

Biuro Obsługi Interesanta tel. (22) 738 26 15
e-mail:
e-mail: brwinow@brwinow.pl


Sekretariat Burmistrza tel. (22) 738 26 12, (22) 729 59 06
fax (22) 729 56 64

e-mail: sekretariat@brwinow.pl
Strona WWW: www.brwinow.pl

 

 

   1. Referat Działalności Gospodarczej (22) 738 26 51
   2. Referat Kadr i Organizacji (22) 738 26 23
   3. Referat Budżetowo – Finansowo – Podatkowy (22)738 26 34
   4. Referat Gospodarki Nieruchomościami (22) 738 26 53
   5. Referat Planowania Przestrzennego (22)738 26 14
   6. Referat Spraw Obywatelskich (22) 738 26 85
   7. USC - Urząd Stanu Cywilnego (22) 738 25 61
   8. Biuro Rady Miejskiej (22) 738 26 50
   9. Biuro Radców Prawnych
   10. Biuro Promocji (22) 738 26 29
   11. Zespół ds. informatyki
   12. Referat Oświaty (22) 738 26 17
   13. Straż Miejska (22) 729 63 94
   14. Samodzielne Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego
   15. Samodzielne Stanowisko ds. obronnych i obrony cywilnej
   16. Samodzielne Stanowisko ds. archiwum zakładowego
   17. Samodzielne Stanowisko ds. BHP i P.POŻ

 

 

 

 

05-840 Brwinów, ul. Kościuszki 4a
Sekretariat Z-cy Burmistrza tel. (22) 738 25 66, (22) 729 64 99
fax (22) 729 59 40
e-mail: sekretariat.kosciuszki@brwinow.pl

 

 

   1. Referat Inwestycyji i Remontów (22) 738 25 73
   2. Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (22) 738 25 94
   3. Referat Gospodarki Komunalnej (22) 738 25 91
   4. Zespół ds. Funduszy Zewnętrznych (22) 738 25 79
   5. Zespół ds. Zamówień Publicznych (22) 738 25 67

 

 

 

INDYWIDUALNE NUMERY KONT:

 

Należności z tytułu podatku od nieruchomości rolnego i leśnego od osób fizycznych począwszy od 2016 roku, wpłacamy na indywidualne numery kont umieszczone w decyzjach.

 

UWAGA: Na indywidualne konta podane w decyzjach prosimy wpłacać wyłącznie należności z tytułu podatku którego dana decyzja dotyczy.

  

 

 


 

Należności m.in. z tytułu:


1. opłat za czynsz w lokalach komunalnych
2. Opłata od posiadania psa
3. Podatek od nieruchomości rolny i leśny od osób prawnych

i inne.
 

można wpłacać na konto
Urzędu Gminy Brwinów:


B.S. BIAŁA RAWSKA o/BRWINÓW

79 9291 0001 0097 6738 2000 0010

Międzynarodowy numer konta bankowego z numerem IBAN

PL79929100010097673820000010

SWIFT: POLUPLPR


Urząd Gminy Brwinów:

REGON: 000529841
NIP: 534-10-01-109

(faktury związane z bieżącą działalnością urzędu)

Gmina Brwinów:

REGON: 013269203
NIP: 5342254858

(faktury związane z inwestycjami)

Dodany 2003-06-26 09:39:59 przez Ewa Wierzgała         Wyświetlony: 52957
Autor dokumentu: M.W
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-05-18 08:35:57               Historia zmian [88]
Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

Adresy internetowe
Urzędu Gminy Brwinów

Burmistrz Gminy Brwinów
Arkadiusz Kosiński
burmistrz@brwinow.pl
sekretariat Burmistrza brwinow@brwinow.pl
sekretariat@brwinow.pl
sekretariat zastępcy Burmistrza sekretariat.kosciuszki@brwinow.pl
Straz Miejska straz.miejska@brwinow.pl
Sekretarz Gminy
Anna Kozłowska
sekretarz@brwinow.pl
Referat Inwestycyji i Remontów biuro@brwinow.pl
Biuro promocji promocja@brwinow.pl
Referat Oświaty oswiata@brwinow.pl
Sprawy związane z Biuletynem Informacji Publicznej bip@brwinow.pl
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa zielen@brwinow.pl
Biuro Obsługi Interesanta boi@brwinow.pl
Biuro Rady Miejskiej biuro.rady@brwinow.pl
radamiasta@brwinow.pl
Referat Gospodarki Nieruchomościami nieruchomosci@brwinow.pl
Urząd Stanu Cywilnego usc@brwinow.pl
Referat Planowania Przestrzennego urbanistyka@brwinow.pl
 
 

 

Dodany 2003-05-02 06:51:08 przez         Wyświetlony: 53203
Autor dokumentu: M.M.
Ważny do: bezterminowo
Modyfikacja 2017-03-20 15:28:44               Historia zmian [32]
Menu Podmiotowe

 
Sprawy
Klucz:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Brak


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
6362316 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij